Föregående sidaa

Militärledstation 420

Bungeör Bunge

Militärledstation mls 420 (Handhar skötsel av militärleder). Samorganiserad med Signalstation Ss 420.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig