Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III  72:3

Ala

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Skyddsvärn (Sk 10). Bortrivet mars 2012. (Enl. Fortifikationsverkets 1105/2010) Träöverbyggnad rivs. Gallerdurk 1500 mm i pjäsbrunn rivs. Övre del (1000 mm) av pjäsbrunnen rivs. Återfyllning av pjäsbrunnen med rivningsmassor av betong och tillförda massor. Plåtluckor (1200x1000 mm rivs. Övre del (1000 mm) av ingångsdel rivs. Återfyllning av ingångsdelar med rivningsmassor av betong och tillförda massor.

Koordinater: WGS84: N 57° 25' 35.93", E 18° 37' 32.12". Decimal: 57.42665, 18.62559

 

 

Foto april 2011

Utan lock 2010 Med lock 2011
   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig