Föregående sida

Skyddsvärn 73:1053:3

Kärrmansmyr Kräklingbo

SK 10. Skyddsrum i jord. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1000 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150. Stridsvärn/bunker, rund, 10 m diam och 1,5 m h, övertäckt med jord och sten. Ingångar i norr och söder, 1,2x1 m, med lucka av stålplåt. Kaminrör på taket.

Bortrivet. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 11.94", E 18° 41' 48.91". Decimal: 57.41998, 18.69692

 

Bortrivet (Övertäckt) 2018

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig