Föregående sida

Skyddsvärn 73:1053:4

Kärrmansmyr Kräklingbo

Stridsvärn/bunker, rund, 10 m diam och 1,5 m h, övertäckt med jord och sten. Ingångar i norr och söder, 1,2x1 m, med lucka av stålplåt. Kaminrör på taket.

Bortrivet. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 11.22", E 18° 41' 46.22". Decimal: 57.41978, 18.69617

 

Bortrivet (Övertäckt) 2018

   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig