Föregående sidaa

Skyddsvärn 74:1020:4

Grogarns Östergarn

Skyddsrum (SK 3). I princip enligt typritning 733-17489. Skyddsrum i jord. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 800 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150. Plomberat och övertaget av staten genom Länsstyrelsen på Gotland.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25′ 34″ Lon E 18° 53′ 4″. Decimal: 57.4261, 18.8845

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig