Föregående sidaa

Minstation (HV)  74:58

Herrvik Östergarn

Fast minspärrtropp. En m/ä med 3 linjer: L1. 1 mina K6 låg utanför den yttre vågbrytaren. L2. 3 st minor ungefär i den yttre pirens förlängning. L3. 1 mina mitt emellan de yttre pirnockarna. Bortrivet.

Koordinater: WGS84: N 57° 25' 28.09", E 18° 54' 34.01". Decimal: 57.42447, 18.90945

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig