Föregående sidaa

Värn 74:79

Snabben Östergarn

Betongvärnet var uppfört i en bortschaktad del av en äldre bågformad skans från början av 1700-talet Värnet är numera bortrivet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 18.81", E 18° 55' 43.73". Decimal: 57.42189, 18.92881

   
   

Två öppna mindre värn på vardera sida om huvudvärnet

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig