Föregående sida

Borgen Landescrone

Vivesholm i Sanda

Landescrone. Målning av Erik Olsson
 

Fästet eller slottet anlades av kung Albrekts son hertig Erik år 1394 då fetalie-eller hättebröderna innehade Gotland. De fördrevs av tyska orden 1398, då slottet raserades. Sattes inte i stånd förrän danskarna återtagit Gotland. De mötte inget motstånd från Landskrone, som slottet kallades då de landsteg 1676. Troligen då upprustat av danskarna. Svenskarna försökte landstiga i Klintehamn, men hindrades av danska linjeskepp, understödda av batterierna på Skansen Landskrone. Efter fredsslut och återförening med Sverige fick Skansen förfalla. År 1710 sätts den i stånd igen. Kallas då redutten Stålhatt. Några strider har sedan danska tiden inte utkämpats här.

Vid arkeologisk undersökning 1992 togs ett antal sökschakt upp som täckte dels muren till själva borgen och en del huslämningar både inne i och utanför borgen. Flera hus både inne i och utanför borgen tolkas ha medeltida koppling med spår av brand. I några av dessa finns även senare aktiviteter kopplade till 1600-1700- tal. Hus med rester från enbart 1600-1700-tal saknar spår efter brand. Ett hus inne i borgen tolkas som möjligt medeltida logemente och ett hus utanför borgen tolkas som en smedja med tydlig koppling till medeltid i form av fynd av bultlås, kupade järnbleck och nitar. Undersökningen har visat entydigt att en innersta kärna är medeltida och från perioden kring Kalmarunionen som har blivit raserad genom brand. Tolkningarna av resultaten från undersökningen stämmer således överens med uppfattningen att det innersta fästet på Vivesholm är resterna av det medeltida Landescrona. Fynd av bl.a. ben, horn, keramik, diverse järnföremål, glas, tegel, kritpipor, mynt, pilspetsar, rustningsdetaljer, hästskosömmar, sax, skäggyxa, slagg

 

Borgruin 110 x 75 meter. Borgvallarna är inom ett 70 x 30 meter stort område, de är 1,4 - 1,6 meter höga och ca 9 meter breda. Övertorvade grusvallar med i ytan enstaka mindre stenar. Öppning i östra vallen, 3 - 4 meter bred. Relativt plan mark inom borgvallarna. Vid södra vallen och omedelbart inom mitten av västra vallen är en del gråstenar, 0,2 - 0,5 meter stora, i mindre högar och samlingar. Omedelbart utanför borgvallarna. Vallgravar, 5 - 8 meter breda och 1 - 1,8 meter djupa, med plan botten. Västra vallgraven är byggd i två avsatser, där den övre i väster är 0,5 - 0,6 meter djup. Omedelbart väster om sydvästra hörnet är oregelbundna grävda mindre diken och vallar.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig