Batteri Mojner

 

Anläggningen ca 95 x 20-35 m nord-syd. Då rysk-japanska kriget utbröt år 1904 uppfördes söder om Sju strömmar batterivärnet "Mojner", i närheten av den plats där ett batteri hade uppförts år 1712. Arbetet utfördes av här ett förlagt infanteri-kompani från Gotlands infanteriregemente och 4:e batteriet (12 cm positionsbatteri) från Gotlands artillerikår under befäl av kapten Arvid Zetterling. Övergavs före andra världskriget.

Batteriplatsen är byggnadsminnesförklarat sedan 1935 och ägs sedan 1969 av Gotlands kommun.

 

 

 

Beväpning

12 cm kanon M/1885. Stel lavett, rekylen upptogs av rekylkil. Projektilvikt 16.8 kg. Utgångshastighet 475 m/s. Skottvidd 8.600 m. Pjäsvikt 2485. Eldhastighet 4 sk/min. Pjäsbesättning 1 + 4 man. Direktriktad eld. Eldledaren i batteriet.

Batteriplatsen från norr

Batteriplatsen från söder

Pjäsplats 1

Pjäsplats 2

Pjäsplats 3

Pjäsplats 4

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig