Föregående sida

Batteri I  /  Mellersta batteriet   Fårösunds fästning

 

Batteriet placerades vid fältet i höjd med Skarvgrund. Batteriet var grupperad för att kunna skjuta över den sydliga min-linjen. Beväpningen bestod av sex 12 cm kanoner M/73 i vallavettage, med fyra räfflor och projektilerna hade styrklackar som passade in i dessa.

Under åren 1898-1900 byggdes nya befästningar på gamla batteriplatsen. De bestyckades med 4 st 57 mm kanoner M/92, 1 st 90 cm strålkastare och några 12 mm kulsprutor M/75.

Efter 1919 byggdes batteriet om till fängelse,en "interneringsanstalt för samhällsfarliga förbrytare om och när lagstiftning angående sådana kommer till stånd". Någon sådan lagstiftning blev aldrig aktuell och hela befästningen förklarades som byggnadsminnesmärke 1935. Det mellersta batteriet har på senare år gått en ny framtid till mötes som konferenshotell.

 

 

 

 

Mellersta batteriet innan det förstördes vid ombyggnaden till konferenshotell.

 

 

13

Södra tändstationen

16

Väg till kruthuset

17

Mellersta batteriet

a

Gamla batteriområdet

e

Väg

1 - 8

Utvidgning av batteriområdet

 

 

 

Kruthuset beläget mitt emellan batteri I och batteri III

1901-02 uppfördes en vaktstuga intill batteri I.

 

 

 

Efter "förstöringen 2004" vid ombyggnaden till konferenshotell.

 

 

Ca 100 meter norr om batteri I ligger den gamla tändstationen.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig