Föregående sida

Batteri II  /  Norra batteriet   Fårösunds fästning

 

Batteriet placerades vid Norra Gattet med 4 st 12 cm framladdningskanoner M/73 i vallavettage. Batteriet var grupperad för att kunna skjuta över den nordliga min-linjen.

Under åren 1898-1900 byggdes nya befästningar på gamla batteriplatsen. De bestyckades med 4 st 57 mm kanoner M/92, 1 st 90 cm strålkastare och några 12 mm kulsprutor M/75. Under Första världskriget tillfördes batteriet 2 st 25 mm kulsprutor.

 

 

1

Inhägnat batteriområde

2

Inhägnat batteriområde

3

Väg från batteriet till allmän väg

4

Tändstation

k

Väg från batteriet till allmän väg

l

En del av gamla batteriområdet

p

Gamla batteriområdet

9

Utvidgning av batteriområdet

10 Utvidgning av batteriområdet

 

 

12 cm Framladdad kanon m/1873 

Denna typ av kanon uppställdes i Norra och Södra gattet år 1885 vid tillkomsten av flottans batterier i Fårösund. Kanonen är tillverkad vid Finspong år 1876.

    

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig