Föregående sidaa

Mg-värn 77:13

Hamnen Klintehamn

Värnet bortrivet 2021. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 23.3042', E 18° 11.7046'. Decimal: 57.38840, 18.19508

   
Bortrivet 2021
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig