Föregående sidaa

Ksp-värn 77:?

Kalkugnen Klinte

Ksp-värn uppfört uppe på kakugnen 1939. Värnet revs förmodligen på 1960-talet. Under kalkugnen uppfördes istället ett större kanonvärn med skyddsvärn.

(Enl. RAÄ: En militär skyttebunker är insprängd och uppbyggd inom kalkugnen och en del kalkstenshällar har lagts upp på taket. Omedelbart omkring ugnen är. Slaggvarp, närmast runt, 40 m diam och 5-7 m h, av kalk och kalkflis, intill 0,3 m st. I slaggvarpet är byggd en militärbunker med flera öppningar. Platsen är omgärdad med stängsel. Under senaste världskriget plockades stenarna om i övre delen av "Mulde kalkugn".

Koordinater: RT90: X: 6364219, Y: 1643253. WGS84: Lat N 57° 22′ 51″ Lon E 18° 11′ 13″. Decimal: 57.3810, 18.1871. 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig