Föregående sida

Värn 8:28

Saxriv Fleringe

Värnet bortrivet. På flygfotot från 1960 kan man se att runt stridsvärnet fanns någon form av stängsel. Värnet fanns ännu kvar på 1970-talet.

Koordinater: WGS84: N 57° 55' 40.38", E 18° 53' 40.85". Decimal: 57.92788, 18.89468

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig