Föregående sidaa

Värn 8:7

Svarven (Söder) Fleringe

Värnet bortrivet. Koordinater: WGS84: N 57° 54' 46.72", E 18° 50' 24.03". Decimal: 57.91298, 18.84001

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig