Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III  81:1055:2

Sjaustruhammar Gammelgarn

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Skyddsvärn (Sk 3) Skal. I princip enligt ritning 30.002. samt typritning 733-17489, G2300.640-22718. Träöverbyggnad mått 2500 x 4600. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1200 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150. Bunker, rund, 6 m diam och 2 m h. Byggnaden är 3 x 2 m och 2 m h, med dörr och rökgång. Järnlucka, 1,5 x 1,3 m, på betongfundament.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 21″ Lon E 18° 46′ 57″. Decimal: 57.3725, 18.7827

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig