Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III  81:1056:1

Mullvalds strandskog Ardre

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Sk 3 (Skal). Pjäsvärn med tillhörande skyddsrum i betong. Träöverbyggnad 4600 x 2500, 2 stycken ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1000 x 1000, ett ventilationsrör 0150, H=600. (Enl. Fortifikationsverkets 1105/2010) Träöverbyggnaden rivs. Ytvegetation på och i anslutning till objektet uppschaktas och tillvaratas för återställning av mark. Betongkonstruktioner, gallerdurk, plåtluckor. ingångsdelar och skyddsrum rivs och rivningsmassor borttransporteras och återfylls med massor från omgivande mark tills marknivån är återställd. Värnet borta 2013.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 1″ Lon E 18° 45′ 44″. Decimal: 57.3670, 18.7625

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig