Föregående sidaa

Skyddsvärn (Sk 10 Kupol)  81:1056:2

Mullvalds strandskog Ardre

Skyddsvärn (Sk 10 Kupol). Belägen i kulle, konstruerad av uppschaktade massor under byggnationen på 40-talet, i anslutning till skogskant. Skyddsrum i jord, två stycken ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1000 x 800 samt ett ventilationsrör 0150.

(Enl. Fortifikationsverkets 1105/2010) Ytvegetation på och i anslutning till objektet uppschaktas och tillvaratas för återställning av mark. Byggnaderna rivs och rivnings massor borttransporteras. Återställning av marknivå sker till ursprunglig nivå vilket troligen medför att kullen jämnas ut till samma marknivå som omgivande terräng. Värnet borta 2013. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 1″ Lon E 18° 45′ 44″. Decimal: 57.3670, 18.7625

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig