Föregående sidaa

Skyttevärn  81:1056:9

Mullvalds strandskog Ardre

Skyttevärn, ståvärn med splitterskydd av betong med plåtlucka 1300 - 1000. (Enl. Fortifikationsverkets 1105/2010) Plåtlucka demonteras, ytvegetation på och i anslutning till objektet uppschaktas och tillvaratas för återställning av mark. Byggnaderna rivs och rivnings massorna borttransporteras varpå markytan återställs. Värnet borta 2013. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 1″ Lon E 18° 45′ 44″. Decimal: 57.3670, 18.7625

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig