Föregående sidaa

Brunn  81:1056

Mullvalds strandskog Ardre

Brunn ca 2 m djup, utförd av betongringar 0900 med plåtlucka 1000 x 1000. Brunnen borta 2013. Avyttring: Plåtlucka demonteras. Brunnen rivs och rivningsmassor borttransporteras. Fylls med omgivande massor.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 1″ Lon E 18° 45′ 44″. Decimal: 57.3670, 18.7625

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig