Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III  82:1050:1

Gryngeudd Gammelgarn

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Skyddsvärn (Sk 3) Skal. Innefattar 3 rum i ett plan. Stomme av betong och är placerad under markytan. Ovandelen maskerad med blåmålad träöverbyggnad. Anläggningen byggdes alternativt byggdes om under senare hälften av 1950-talet. Beslut om rivning 2010. Värnet rivs ovan mark och markytan återställs med betongrester och massor från omgivande terräng. Bortrivet 2016.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 55″ Lon E 18° 50′ 8″. Decimal: 57.3820, 18.8357

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig