Föregående sidaa

Skyttevärn  82:1050:7

Gryngeudd Gammelgarn

(Anläggning G5338) Värnet rivs ovan mark och markytan återställs med betongrester och massor från omgivande terräng. Bortrivet 2016.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 55″ Lon E 18° 50′ 8″. Decimal: 57.3820, 18.8357

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig