Föregående sidaa

Ksp-värn 82:22

Skälsviken Gammelgarn

Oval, 4,5 x 3,5 m och 2,2 m h mot havet, av gjuten betong. Ingång i väster, 3 m l och 1 m br, täckt med plåtluckor. Sidorna är delvis täckta av grå- och kalksten i varierande storlek.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 23' 3.03", E 18° 53' 13.20". Decimal: 57.38418, 18.88700

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig