Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III  82:37

Sysne Gammelgarn

1 st 7.5 cm strvkantorn m/42 + Skyddsrum (Sk 6). "Plats för raserad kalkugn, nu bestående av en kulle av jord, grus, kalkstensflisor och mordkalk ca 20 m diam och intill 4 m h med en sentida militär bunker uppförd mitt i." (RAA).

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 23′ 21″ Lon E 18° 52′ 32″. Decimal: 57.3894, 18.8757 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig