Föregående sidaa

Öppet värn 82:73

Brändåkersudd (Norr) Gammelgarn

Koordinater: WGS84: N 57° 23' 24.14", E 18° 50' 41.33". Decimal: 57.39004, 18.84481

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig