Föregående sidaa

Ksp-värn 82:76

Brandåkersudd / Grynge Gammelgarn

Bunker, oval, 4,5 x 3,5 m och upp till 2,2 m h, av betong. Ingång mot NV, 3 m l och 1 m br. Delvis täckt av plåtluckor. Sidorna delvis täckta av grå- och kalksten i varierande storlek. 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 23' 5.21", E 18° 50' 33.23". Decimal: 57.38478, 18.84256

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig