Föregående sidaa

Obs-värn 83:4

Norr Djauviks fiskeläge Klinte

Överlämnat av försvarsmakten till Tage Magnusson. Ksp-bordet hör inte till detta obs-värn, utan måste var hitflyttad från ett ksp-värn. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 21.8039', E 18° 10.3527'. Decimal: 57.36340, 18.17255

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig