Föregående sidaa

Romdal - Ammunitionsförrådsgrupp Bunge

Total areal 7 6076 kvm. Området inköptes av Försvarsmakten 2/7 1941 och bebyggdes.

I mitten av 1960-talet beslöt Arméförvaltningen att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle i stället flyttas till friliggande betongförråd. ÖB gav order om rekognoscering för sådana 1966.

Redan 1968/69 var betongförrådsgrupperna så gott som färdigbyggda. Förrådens belägenhet och utförande blev godkända av länsstyrelsen 1971. Därmed var det klart att slutföra flyttningen av ersättningsammunition från bergförråden.

Ammunitionsförrådsgrupp "Bunge" var placerad vid Hägur 1:48.

Området avyttrade enligt FortF april 2013.

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig