Föregående sidaa

Ammunitionsförråd  /  Bergrum 92:1

Lindeberget Linde

Uppgifterna angående berganläggningar på Gotland är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602.
   

Anlades 1941-43. Slutbesiktigades på hösten 1943. Den utsprängda volymen var 1920 kbm med en nyttig volym på 1460 kbm. Kostnaden uppgick till 68.450 kronor. Insprängt från väster. Hade tre salar, mellan 25 och 28 meter långa. De omslöts av 2.5 meter breda transportgångar. Den innersta och yttersta salen (nr 4 och 1) låg 55 respektive 30 meter in i berget. En del av den mellersta högra salen upptogs av avfuktnings-anordningen (nr 3). Salarna var 6 meter breda och 3 meter höga.

I mitten av 1960-talet beslöts att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle istället flyttas till friliggande betongförråd. Istället kom här att förvaras verktygssatser och drivmedelsmateriel. Bergrummet har nu tagits ur bruk och sedan 2007 har den tömts och delvis plomberats.

   

Enligt en lista från 1949 disponerades utrymmena:

1

Transportgång 1

2

Transportgång 2

3

Sal 1 (Artilleri-, luftvärn- och granatkastaram, handgranater)

4

Sal 2 (2/3 vapenutrymme för I 18, 1/3 vapenutrymme för A 7)

5

Sal 3 (Artilleriam, tändrör till granatkastare, strvminor)

6

Avfuktningsaggregat

7

Batteriladdningsplats

8

El. Reservaggregat

   

Befästningar vid anläggningen

92:2

Skyttevärn

92:3

Skyttevärn

92:4

Skyttevärn

92:5

Skyttevärn

92:6

Skyttevärn

92:7

Skyttevärn

92:8

Skyttevärn

92:9

Ammunitionsvärn

C

Ammunitionsvärn

   

Byggnader öster om anläggningen

92B953

Manskapsbarack

92B954

Obekant (Borta)

92B955

Utedass med litet förråd

92B956

Obekant (Borta)

92B957

Förråd. Flyttad söderut till sin nuvarande plats

A

Litet utedass

B

Pump

   

Nedre södra grinden

Nedre norra grinden

   

Övre södra grinden

Övre norra grinden

   

Södra ingången

Norra ingången

   

Norra ingången från norr

Transportgången

 

 

Bergrummet i april 2016

Nedre södra grinden

Nedre norra grinden

 

 

Södra ingången

Södra ingången

 

 

Norra ingången

Norra ingången

 

 

Södra ingången

Norra ingången

 

 

 

 

Övriga anläggningar

Manskapsbarack 92B953

 

 

 

 

Dass med litet förråd 92B955

 

 

 

 

Förråd 92B957

 

 

 

 

Utedass A

 

 

 

 

Pump B

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig