Föregående sidaa

Pjäsvärn på Gotland

Typ

Pjäs

Namn o placering

Socken

Beteckning

Ansvarigt värnförband

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats Lugnet

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats Lugnet

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Piglunden / Söder Visby flygfält

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Piglunden / Söder Visby flygfält

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats Bingers kvarn

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Visby flygplats Bingers kvarn

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Hamnen

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Flygfältet

Bunge

 

713. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Flygfältet

Bunge

 

713. Värnkompaniet

Typ I

37 mm strvkantorn m/41

Flygfältet

Bunge

 

713. Värnkompaniet

Typ II

57 mm pvkan m/43

Lunderhage

Fleringe

14:16

 

Typ II

57 mm pvkan m/43

Vällesviken

Fleringe

14:22

 

Typ II

57 mm pvkan m/43

St. Vägume

Lärbro

 

 

Typ II

57 mm pvkan m/43

Herrviks hamn

Östergarn

74:61

 

Typ II

57 mm pvkan m/43

Almedalen

Visby

40:25

 

Typ II

57 mm pvkan m/43

Tjelderholm

Boge

44:16

705. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Tjälderholm

Boge

49:4:1

705. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Gothems hammar

Gothem

49:34

705. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Botvaldevik

Gothem

 

705. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Västerbjärs

Gothem

 

705. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42  (Senare typ 74)

Skäggs

Väskinde

 

706. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42  (Senare typ 74)

St. Bläsnungs

Väskinde

 

706. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42  (Senare typ 74)

St Hästnäs Nordost

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Katthammarsvik (Annas nöje)

Östergarn

74:11

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Rodarve (Tomase)

Östergarn

74:89

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Sandviken / Skags

Östergarn

82:1060:1

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Sysne fiskeläge

Gammelgarn

82:37

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Sjaustrehammar

Gammelgarn

 

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Sjaustrehammar

Gammelgarn

81:1055:2

710. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Gryngeudd

Gammelgarn

82:1050:1

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Mullvalds strandskog

Ardre

81:1056:1

709. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Ljugarn

Ardre

 

710. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Folhammar

Ardre

88:1042:3

710. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Vitvär

Ardre

88:1045:1

710. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Lauritze

Ala

72:3

710. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

"Fidelinjen"  Norr Fide kyrka

Fide

116:150

711. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Närshamn N

När

 

712. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Närshamn V

När

 

712. Värnkompaniet

Typ III

7.5 cm strvkantorn m/42

Hörte

Burs

 

712. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Varvsholm

Klinte

77:7

702. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Varvsholm

Klinte

77:2

702. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Kalkugnen

Klinte

 

702. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Kappelshamnsviken / St. Vikers

Lärbro

20:1

708. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Kappelshamnsviken / St. Vikers

Lärbro

20:4

708. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Katthammarsvik

Östergarn

74:31

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Ljugarn

Ardre

88:50

710. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Ronehamn (Norr Hus fiskläge)

Rone

111:30

712. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Ronehamn S

Rone

 

712. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Kopparsvik

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm lvkan m/37

Kopparsvik

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Lörgeudd

Hellvi

34:16

703. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Smöjeudd

Hellvi

 

703. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

S:t Olofsholm (1)

Hellvi

39:19

703. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

S:t Olofsholm (2)

Hellvi

39:1

703. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

St Vägume

Lärbro

 

703. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Slite (Sju Strömmar) (1)

Othem

 

704. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Slite (2)

Othem

 

704. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Herrviks hamn

Östergarn

74:68

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Kuppen (Snabben)

Östergarn

74:82

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Rodarve

Östergarn

82:7

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Rodarve

Östergarn

82:8

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Sandviken / Skags

Östergarn

82:58

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Gryngeudd

Gammelgarn

82:79

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Sjaustrehammar

Gammelgarn

 

709. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Vitvär

Ardre

88:16

710. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Burgsvik

Öja

 

711. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Nabban

När

101:4

712. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Virudden

När

101:16

712. Värnkompaniet

Typ V

7.5 cm pvkan m/43

Ireviken

Stenkyrka

 

714. Värnpluton

Typ 74

7.5 cm strvkantorn m/74

Norra Hällarna

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ 74

7.5 cm strvkantorn m/74

Kopparsvik (Visby hamn)

Visby

 

706. Värnkompaniet

Typ 74

7.5 cm strvkantorn m/74 (Tidigare typ III)

Skäggs

Väskinde

 

706. Värnkompaniet

Typ 74

7.5 cm strvkantorn m/74 (Tidigare typ III)

Bläsnungs

Väskinde

 

706. Värnkompaniet

Typ 74

7.5 cm strvkantorn m/74 (Tidigare typ III)

St Hästnäs Nordost

Visby

 

706. Värnkompaniet

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig