Föregående sidaa

Värnpjäser typ 3 (III)

75/41 kan S 42 Vt = Torn från strv m/42

   

 (Värntorn 4a, 4b)

75/41 Kan VT/S 42

Tornet kommer från stridsvagn m/42. Pjäsen var en 7,5 cm m/41. Placerades i en pjäsbrunn med en skjutsektor på 360°.  Värnkanoner av denna modell användes främst vid hamnarna och kusterna för att skjuta på landstigande fartyg med sin relativt stora eldverkan och skottvidd.  

 
 

Olika kamoufleringar och överbyggnader

 

Pjäsvärn med skyddsvärn 3

Pjv o Sk 3 (Skal)

Träöverbyggnad mått 2500 x 4600. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1200 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150.  Innefattar 3 rum i ett plan. Stomme av betong och är placerad under markytan. Uppfördes under senare hälften av 1950-talet. Enligt typritning: G2300.640-22718. 733-17489. 30.002
   

1

Rökgång

2

Ventilationstrummans yttre öppning (kan vara uppdragen ovan jord)

3

Torkmedelskassett

4

Överbyggnad (av trä, plast eller plåt

5

Tornlucka

6

Torrluftskapell

7

Batteri

8

Fläktrör

9

Spjäll

10

Slang till hylslåda (mindre hålet)

11

Värnantenn i låda

12

Vapenkista

13

Kabelvinda med strömställare

14

Hylslåda

15

Tillbehör till kanon och ksp

16

Tätningslucka

17

Ingstigningslucka till värntorn

18

Kamin

19

Lucka till skyddsrum

20

Ammunition i torrluftsbox

   
   
 

Pjäsvärn med skyddsvärn 10

Pjv o Sk 10 (Jord)

Träöverbyggnad mått 2500 x 4600. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1200 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150.  Innefattar 3 rum i ett plan. Stomme av betong och är placerad under markytan. Uppfördes under senare hälften av 1950-talet. Enligt typritning: 640-22718. G2300.013.80/30.001-30.002
   

1

Rökgång

2

Ventilationstrummans yttre öppning (kan vara uppdragen ovan jord)

3

Torkmedelskassett

4

Överbyggnad (av trä, plast eller plåt

5

Tornlucka

6

Torrluftskapell

7

Batteri

8

Fläktrör

9

Spjäll

10

Slang till hylslåda (mindre hålet)

11

Värnantenn i låda

12

Vapenkista

13

Kabelvinda med strömställare

14

Hylslåda

15

Tillbehör till kanon och ksp

16

Tätningslucka

17

Ingstigningslucka till värntorn

18

Kamin

19

Lucka till skyddsrum

20

Ammunition i torrluftsbox

   
   
 

Övriga överbyggnader

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig