Föregående sidaa

Värnpjäs typ 5 (V)

   

(7.5 cm Pvkan m/43)

75/43 Pvkan Värn

Efter vissa ändringar har denna pjäs placerats i värn i första hand avsedda för bekämpning av sjömål. Pjäsen är halvautomatisk. Den riktas i höjd och sida för hand med rattar. Lavetten består av lavettklyka och basplatta. Basplattan sitter på en i betong ingjuten stålplatta.

Vikt utan lavett: 2140 kg

Vikt värnlavett: 

Vikt eldrör med mekanism: 870 kg

Vikt mekanism: 55 kg

Kaliber: 75 mm

Antal räfflor: 28

Räffelstigning: 27.5 kal = 6° 30'

Normal rekyllängd: 380 mm

Maximal rekyllängd: 435 mm

Eldhastighet: 8-12 skott/min

Riktinrättningar, höjdriktfält: -35 till +87.5

Riktinrättningar, sidriktfält: ± 437.5

Ammunition, patronvikt: slpprj m/41 11.5 kg. sgr m/38  11.1 kg. 50 mm slpprj m/49 11.1 kg

   
   

(7.5 cm Lvkan m/37 Värn)

75/37 Lvkan Värn

7.5 cm kanon m/37, m/37 A eller m/37 C är alla luftvärnskanoner som modifierats och anpassats till värnet. Värnpjäsen är i första hand avsedd för bekämpning av sjömål. Pjäsen har 7.5 cm kaliber med halvautomatisk mekanism. Riktning i sida och höjd utförs för hand med rattar. Lvkan m/37 hade en pivåhorisontering som inte erfordrades vid modifieringen till värnpjäs. För att låsa den nedre delen av pivåkonen har fundamentet (löpvagnen) försetts med en lagring i centrum i vilken konen sätts fast. Den kardanska upphängningen av pivåkonen används inte på värnpjäsen. På m/37 A och m/37 C är pivåkonen fast lagrad i baskonens nedre del. Elevationskuggbågarna på m/37 A och m/37 C har erhållit något större radie och höjdriktdreven något mindre diameter, vilket förbättrar stabiliteten. Vidare är elevationstapparna fastskruvade på m/37 A och m/37 C men nitade på m/37. Dumpningsstoppen är nitade vid högre kuggbågen på m/37 C och fastskruvade på de andra modellerna.

Vikt utan lavett: 2350 kg

Vikt värnlavett: 200 kg

Vikt eldrör med mekanism: 990 kg

Vikt eldrör utan mekanism: 710 kg

Vikt mekanism: 55 kg

Längd eldrör utan mekanism: 4245 mm

Kaliber: 75 mm

Antal räfflor: 28

Räffelstigning: Progressiv

Gasframförare: 4.0 MPa

Normal rekyllängd: 900 mm

Maximal rekyllängd: 1100 mm

Eldhastighet: 

Riktinrättningar, höjdriktfält: -35  +70

Riktinrättningar, sidriktfält: 1050

Riktmedel, kikarsikte med fast ballistisk streckplatta

Gradering i höjd: 24 hm (2400m)

Framförhållning: ± 35º

Förstoring: 7 ggr

Siktlinjens avstånd:* 700 mm

Siktlinjens läge:**85 mm

Maximal skottvidd: 2400 m

Ammunition, patronvikt: slpprj m/41 11.5 kg. sgr m/38  11.1 kg. 50 mm slpprj m/49 11.1 kg

 

Åtgärder före skjutning. 7.5 cm lvkan värn.

1) Dra fram pjäsen mot anslaget i främre värnväggen och dra fast med länkförskruvningarna. Kontrollera att hjulens flänsar är fria från rälsen.

2) Öppna pjäsens mekanism och dra rent loppet.

3) Stäng mekanismen och gör en provavfyring.

4) Kontrollera att pjäsen kan sidriktas, dumpas och eleveras.

5) Fyll upp ammunitionsställen.

6) Gör skottfältsröjning i skjutriktningen.

7) Kontrollera att evakueringsfläkten fungerar.

8) Om ackumulator för belysning finns tillgänglig, anslut denna och kontrollera att ljuspunkterna lyser.

9) Kontrollera skottställningen

 
 

Olika kamoufleringar och överbyggnader

I anslutning till hamnar och inseglingsrännor. Värnen var nästan alltid (åtminstone på Gotland) kamuflerade som mindre hus eller strandbodar. Värnet: Är helt täckt och försett med embrasyrluckor. Vissa värn har två stridsuppgifter och har anpassats med en alternativ eldställning. 

Observation kunde ske genom observationshuven som på vissa värn försetts med en extra stor siktspringa i eldriktningen. Vissa av de första kanonvärnen hade även en mindre embrassyr i bakväggen för ryggförsvar.

Värnet finns i två grundmodeller när det gäller den yttre utformningen. Ett värn med rundade övergångar mellan tak och väggar (byggt under första byggnadsperioden), och ett med mera kantigt utförande. Värnet moderniserades också för att passa ombyggda luftvärnskanoner m/37. Denna typ av värn var nästan alltid placerad i anslutning till hamnar.

   
   
   

1

Ingångsdörr

2

Handtag

3

Torrluftsbox (tillbehör, am mm)

4

Torrluftskapell

5

Torkmedelskassetter

6

Mellanlucka (för laddare)

7

Vred till fällbara embrassyrluckor

8

Embrassyrluckor med skyddslås

9

Buffert för embrassyrluckor

10

Fäste till länkförskruvningar

11

Länkförskruvningar

12

Värnfläkt

   
   

Version 1.

Värnet med kamuflerande träbyggnad

Värnets front Värnets ingångsdel
     

Version 2.

Pjäsvärn typ IV + SK. I princip enligt typritning G2300.712-22733 samt ritning 1974 och 2090. Värn i betong. Par ståldörrar 2000 x 2000 för ingångsdel. 1 st ventilationsrör med diameter 150.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig