Föregående sidaa

Värnpjäs typ 74

 (Värntorn 74)

75/Kan VT/S 74

(Fotot ovan från Visby hamn 1973).Värntorn. Tornet kommer från stridsvagn 74 V och H. Viss ombyggnad och anpassning till värn har gjorts. Bestyckningen utgörs av en halvautomatisk 75 mm kanon och en 7.62 mm tornkulspruta m/39 B strv parallell med kanonens eldrör och en 7.62 mm ytterkulspruta i observationshuvens kspbåge. I tornet har kanongruppchef, skytt och laddare sina platser. Tornet riktas i höjd och sida för hand med rattar. Vid stor ändring i sida kan man koppla in den elektriska reservriktningen. Tornet ges då en konstant sidriktshastighet. Ammunitionen förvaras i pjäsrummets undre del. Genom en transportör lyfts ammunitionen upp till kanonen. Tornet användes oftast vid hamnarna och vid kusterna.

Kanon

Torn

Eldrör, kaliber: 75 mm

Eldrör, vikt: 935 kg

Mekanismen, vikt: 55 kg

Eldrör, antal räfflor: 28

Räffelkurva höger: Progressiv till 223.2 mm 

Eldhöjd över lager lagersäte: 350 mm

Eldhastighet: 8 - 10 skott/min

Rekyllängd, normal: 275 mm

Rekyllängd, max tillåten: 300 mm

Höjdriktfält: ± 260°

Sidriktfält: 6300°

Sidriktutväxling hand: 1/983 = 6.4°/varv

Höjdriktutväxling: 10°/varv

Reservriktning sida: 70°/s

Vikt: 5.100 kg

Vikt elervara delen: 1.710 kg

Periskopsikte förstoring: 6 ggr

Kulspruta: 2 st 7.62 mm ksp m/39 B strv

Ammunition:  Spränggranat m/38 (sgr m/38)

Spårljuspansargranat m/43 (slpgr m/43)

50 mm Spårljuspansarprojektil m/49 (50mm slpprj m/49)

Sambandsutrustning: Radiostation 121

 

   
 

1

Överbyggnad

2

Torrluftskapell

3

Tornlucka

4

Rökgång

5

Ammunition i torrluftsbox i skyddsrummet

6

Torkmedelskassetter

7

Instigningsluckor (till skyddsrum och nedre cylinder)

8

Kamin

9

Luftintag (är i äldre värn utdraget utanför värnet)

10

Värnantenn i låda

11

Kabelvinda med strömställare

12

Vapenkista

13

Tillbehör till kanon och ksp

14

Ammunitionshållare

15

Ammunitionstransportör

16

Batterier

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig