Föregående sidaa

Värnpjäs typ 2 (II)

   

(57 mm Pvkan m/43)

57/43 Pvkan Värn

I huvudsak i anslutning till hamnar och inseglingsrännor. Värnen var inte anpassade till någon speciell pjäs utan var i princip en stor fyrkantig låda med skottglugg. Vissa värn (1942) var anpassade till 8 cm kanon m/81 på lavettunderlag. Kanonen rullades helt enkelt in i värnet och förankrades i ett fäste i frontväggen. En liten lavettvagn placerades under lavettbenen och hjulen, och pjäsen kunde enkelt sidriktas genom att helt enkelt skjuta den åt respektive sida. Två järnplattor / skenor i värngolvet gjorde hanteringen lättare. En rekylbroms (fjäderbroms) fästes också i värnets frontvägg. Denna kopplades till pjäsens lavett och bromsade upp pjäsens rekylrörelse vid eldgivning (kanon m/81 hade s k stelt rekylsystem). Värnet har bara en stor embrassyr i skjutriktningen.

 

Värnen var även anpassade efter rörliga pjäser t ex 57 mm pansarvärnskanon m/43 och 57 mm pansarvärnskanon m/36. Pv-värnen byggdes i kombination med Ksp-värn d v s Ksp-värnen skyddade strandområdena runt Pv-värnen. Beväpningen i värnen bestod av 20 mm eller 37 mm pansarvärnskanon. Värnet har en stor embrassyr med en parallell observationsglugg. Kanonen rullades in i värnet och användes på samma sätt som vid fältmässig eldgivning. Både kanonvärn och pv-värn hade en plan eller sluttande ramp som ledde ner till värnen. Värnets utrymme medgav inte full ståhöjd för pjäsbesättningen, endast ca 160 cm.

Två typer av Pv-värn byggdes anpassade till de pjäser som skulle användas. Vid 1:sta byggnadsperioden byggdes s k svensk modell som var avsedda för svenska pv-pjäser, med 40° skjutfält. Under de övriga byggnadsperioderna byggdes s k "tysk" modell, avsedda för både svenska och tyska pv-kanoner med 60° skjutfält.

   
Värnet nedan: Pjäsvärn i betong, mått 3100 x 3200. Par-ståldörr 2000 x 2000 med mittbalk. Fundament 1000 x 1100, höjd 500. 1 st ventilationsrör med diametern 150. Golv: Trädäck ca 3000 x 2000. Väggar: Perforerad träfiberskiva på reglar + isolering. Kroklist st längd 1000, 4 krokar.
   

Åtgärder före skjutning. 57 mm pvkan m/43.

1) Ta bort torrluftskapellet och sätt undan torrluftskassetterna.

2) Öppna luckorna i främre värnväggen. Montera siktruta.

3) Ställ pjäsen i skjutläge.

4) Sväng ut lavettbenen och dra pjäsen bakåt så att lavettbenen (spadarna) stöder mot bakre värnväggen. Mellan denna och lavettbenen samt mellan hjul och nisch placeras träklotsar som buffert. Vid värn av äldre typ monteras värnskruvarna mellan pjäsens hjul och värntaket.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig