Föregående sidaa

Pjäser använda i värn 1939 - 1945

6 cm Kanon m/95          8.4 cm kanon m/1894-06          8.4 cm kanon m/1881
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig