Föregående sidaa

20 man i betongkupol militärt försök på ön första gången i landet

 

Ovanför kupolen där männen sitter går en kraftig betongram som skyddar mot bomber och kärnvapnens stötvåg

 

Skulle ni frivilligt krypa ner i en jordkula som är fyra meter i diameter, endast upplyst av en stallykta, och där tillbringa kanske upp till tolv timmar tillsammans med nitton andra personer? Inte i fredstid kanske, men inför hotet att bli beskjuten eller bombad valde nog de flesta den nya typen av betongskyddsrum som byggts för att ge stridsgrupperna ute i terrängen skydd mot konventionella vapen och i viss mån även kärnvapen. Rummet är avsett för tio man men i dagarna har ett försök gjorts i ett gotländskt skyddsrum med 20 personer, ett försök som med följts med stor noggrannhet och som förevisats både lokal- och rikspresss.

När 20 man packats ner i betongkupolen, två meter i tak., finns det inga möjligheter att ligga ner på det skumplastbeklädda golvet, alla måste slita. Luften räcker inte till utan man pumpar in syre för hand med bälg.

Tio personer som skyddsrummet är avsett till får dock möjlighet att ligga ner och kan tillbinga flera dagar i skyddet. Man kan dock bli tvungen att plocka dit dubbelt så många i extrema fall och prov som nu har pågått med frivilliga har syftat till att ge besked om flera olika faktorer.
Man vill ha reda på hur stridsdugligheten påverkas av en kanske tolv timmars förvaring i underjorden.

 

En gotlänning fanns med i försöket, det är Ulf Thuresson, Visby (han med glasögon). Vid det här tillfället finns det bara 10 man i skyddsrummet

 

Hur man påverkas psykiskt att sitta sammanpackade i flera timmar − kanske med gasmasken på. Man har testat klimatförändringarna som ur överlevnadssynpunkt är de viktigaste. Syrgashalt, koldioxidhalt och koloxidhalt samt temperatur och luftfuktighet har noggrants studerats genom instrument i en intilliggande kur.

Har en av de tio eller tjugo som finns i skyddsrummet halsfluss eller influensa är smittorisken stor och man har därför försökt kartlägga eventuella risker och vägar för smittans spridning. Enligt byråläkare Ulf Gästrin som ledde de medicinska försöken har man inte fått något bevis på att smittospridningen är större under dessa förhållanden än i normala fall.

Vidare har mans studerat fysiologiska förändringar som puls, förstoppning, kroppsvikt m. m. Inte minst viktigt har undersökningen av psykiska förändringar varit. Ett fall av cellskräck förekom vid ett tidigare försök och det gällde en person som något år tidigare varit nära att innebrännas. Efter några timmar i jordkulan blev hans ångest så stor att han måste släppas ut.
Vid pressbesöket satt mannarna i kupolen iförda gasmask.

Enligt uppgift hade de sovit i gasmask i också.
I vanliga fall är det ur tillsynssynpunkt stränga krav på hygien men när det som det här fallet gäller att överleva i första hand, får man ge avkall på på de hygieniska kraven. Utanför skyddsrummen finns latrin och tvättställ som två man i samband med postavlösning kan uppsöka samtidigt. Under anfall då även posterna måste befinna sig i skyddet får torrklosetten i skyddets ingångsdel användas. Där finns också en kamin som förser rummet med värme och där man kan värma reservproviant i fall mannarna inte kan förses med lagad mat utifrån.
Försöken har letts av fortifikationsförvaltningen i samarbete med läkare och psykolog. ”Försökskaninerna” kom från P 18 och de hade tagits ut på helt frivillig väg. (Källa: 930)

 

 

P 18-soldaterna klarade sig bra i skyddsrummet

De 20 inspärrade gotlandssoldaterna klarade sina fem dygn under jord. Inga väsentliga förändringar registrerades i puls, temperatur eller ”stressfaktorer”. I motsats till vad som var fallet vid höstens liknande försök, härdade alla ut denna gång tills experimentet fullföljts. De tjugo befriades programenlig på fredagseftermiddagen. (Källa: 931)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig