Föregående sidaa

Skyddsvärn kupol (Sk 6)

Truppskyddsrum av betong. Rymmer 10 man liggande eller 20 man sittande.  A) Kaminnisch med kamin, värmeväxlare och snabbventil.  B) Lucka till kaminnisch.  C) Ventilnisch och snabbventil.  D) Stötvågslucka.  E) Kabelgenomföringar.  F) Luftbälg.  G) Evakueringsrör.  H) Skyddsrumsdele  I) Ingångsdel

   
   
   

Skyddsvärn (Sk 10)

Truppskyddsrum av betong. Vanlig på Gotland. A) Ingångsdel  B) Skyddsutrymme

   
   
   

Skyddsvärn (Sk 10)

Truppskyddsrum. Rymmer 10 man liggande eller 20 man sittande. Platsgjuten betong i berg.  Atomsäkert.

   
   
   

Skyddsvärn (Sk 10)

Truppskyddsrum. Rymmer 10 man liggande eller 20 man sittande. Förfabricerade element av korrugerad plåt i grävbar mark.

   
   
   

Skyddsvärn kupol (Sk 10)

Truppskyddsrum. Rymmer 10 man liggande eller 20 man sittande. Platsgjuten betong företrädesvis i grävbar mark. Alla värn på Gotland försågs med kupolskyddsrum som var anpassade att motstå stötvågor från kärnladdningsexplosioner. (Se ritning)
 
       

1

Förläggningsdel

 

2

Ingångsdel

 

3

Nödutgång (Sandfylld)

 

4

Plåtlucka (Alt. trälucka)

 

5

Rök- frånluftsrör

 

6

Kamin

 

7

Tubkrök

 

8

Stötvågslucka

 

9

Snabbventil

 

10

Bälg

 

11

Slang

 

12

Slang (Värmereglage)

 

13

Draperi

 

14

Kabelgenomföring

   
   
   

Skyddsvärn (Sk 16 Valv)

Sk 16 valv är ett skyddsrum som rymmer 16 man liggande eller 32 man sittande. Skyddsrummet har fullträffsäker täckning. Särskild befästningsinstruktion som talar om hur man skall leva och verka i anläggningen är framtagen av FortF. Till anläggningen hör två ingångsdelar och två observationesvärn.

  

Planläggningen för utbyggnad av truppbefästningar i krig dominerades under 1960- och 1970-talet helt av befästningstyperna Sk 10 Kupol/Berg. Styrande för den tidens skyddsfilosofi var i stort utsträckning kärnvapenhotet. Utbildning och utbyggnad med trupp genomfördes i relativt stor omfattning.

Under mitten av 1970-talet skedde en gradvis omvärdering av de operativa/taktiska kraven för stridens genomförande. Kravet på kärnladdningsskydd fick minskad betydelse medan ökad vikt lades vid kraven på skydd mot konventionella vapen. Samtidigt genomförde chefen för armén vissa studier och försök beträffande försvarstrid. De förändrade skyddskraven samt de genomförda försöken resulterade i Sk 16 valv som inte enbart är ett skyddsrum utan ett system för skydd, observation och eldställningar.

Sk 16 Valv uppfyller de ställda kraven när det gäller skyddsnivå (fullträffsskydd mot 15 cm artilleri eller motsvarande), möjligheter till snabb utrymmning (10-30 sekunder för första respektive siste man att nå sin eldställning), observation från skyddad plats, eldgivning och förläggning. Vidare är skyddsrummet enkelt att bygga.

Ungefärlig materialåtgång

2500 meter gamla telefonstolpar (eller en långtradare med släp fullastad)

Stolparna användes för täckning av skyddsrum, ingångsdelar och o-värn.

Rundvirke, 15 cm diameter (en långtradare med släp fullastad)

Virket användes till värn och förbindelsegångar

Singel (tre billaster med släp)

Användes som "golv" i anläggningen

Sand ca 100 m³

Användes vid täckning

Sten 500 ton

Användes vid täckning av anläggningen

   
   
   
   

Skyddsvärn (Sk 24)

Truppskyddsrum av betong för 24 man. Vanligt på Gotland. Finns både ovan jord och under jord. De flesta uppförda 1939-45.
   

Under jord

   
   

Över jord

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig