Föregående sida

Värnförband - Organisation

Terräng som har avgörande betydelse förbereds i regel i fred genom att eldsystemet byggs ut med fast grupperade och permanent skyddade kanoner och kulsprutor. För försvaret avdelas erforderliga pjässerviser samt trupp för närskydd, ledning och underhållstjänst. På detta sätt avdelade enheter kallas värnförband. Dessa organiseras i värnkompanier och värnplutoner.

Sammansättningen av värnkompanier och värnplutoner varierar med krigsuppgiften. Värnplutoner kan ges självständiga uppgifter. I värnförbanden ingående grupper och delar har till skillnad från värnkompanier och värnplutoner fast sammansättning.

  

1. Värnplut

Chgrp / värnplut Skgrp Skgrp Kspgrp 42 Kangrp 75 / kan 02-51
Chgrp / värntorn Tfndel Kspgrp 36 Kangrp vt 37/s40K     
  

2. Värnplut

Chgrp / värnto Skgrp

Kspgrp 36

Kspgrp 36

   
  

3. Värnplut

Chgrp / värnplut

Chgrp / förstdel

Skgrp

Kspgrp 36

Kangrp vt 37/s40K

Grggrp

Grggrp

Trgrp

Kokdel

Hjtrakdel

  

I stabsdelen kan ingå

Chgrp / värnkomp

Tfndel

Pbdel

   

   

  

I stridande delen kan ingå

Olika typer av chgrp / värnplut, värntorn, förstdel

Olika typer av kangrp

Olika typer av kspgrp

Skgrp

Grkgrp

Grkgrp

   

  

   

   

  

I uhdelen kan ingå

Trgrp

Sjvdel (komp)

Sjtpdel

Kokgrp

Mekdel

Lbdel

Hjtrakdel

  

   

   

  

   Organisationen hos grupper och delar som kan ingå i värnförband

  

Chgrp / värnkomp

C värnkomp

Stabsass

Tfn (vx)

Tfn, bilfö

    

  

Chgrp / värnplut

C värnplut

Tfn

Sksold, sjvm

   

    

  

Chgrp / värnto

C värnto

Tfn

Sksold, sjvm

   

    

  

Chgrp / förstdel

Stf C värnplut

Tfn

Sksold, sjvm

   

    

  

Skgrp

C skgrp

Stf C skgrp

Sksold (6)

   

    

  

Kspgrp

C kspgrp

Kspsold (3)

     

   

    

  

Kspgrp 36

C kspgrp

Kspskytt (3)

     

   

    

  

Grggrp

C grggrp

Stf C grggrp

Grgsold (4)

   

    

  

Grkgrp 8 cm

C grkgrp

Stf C grkgrp

Grksold (3)

   

    

  

Kangrp vt 37 / s38 - s41

C kangrp vt 37

Stf C kangrp vt 37

Vkansold vt 37 (2)

   

    

  

Kangrp 57 / pvkan 43

C kangrp 57

Stf C kangrp 57

Vkansold vt 57 (3)

   

    

  

Kangrp vt 75 / s42

C kangrp vt 75

Stf C kangrp vt 75

Vkansold vt 75 (3)

   

    

  

Kangrp 75 / 02

C kangrp 75 / 02

Stf C kangrp 75 / 02

Vkansold 75 / 02 (3)

   

    

  

Kangrp 75 / lvkan 37

C kangrp 75 / 37

Stf C kangrp 75 / 37

Vkansold 75 / 37 (4)

   

    

  

Kangrp vt 75 / s74

C kangrp vt 75

Stf C kangrp vt 75

Vkansold vt 75 (3)

   

    

  

Kangrp 75 / pvkan 43

C kangrp 75 / 43

Stf C kangrp 75 / 43

Vkansold  75 / 43 (3)

   

    

  

Trgrp

C trgrp, kvm

Stf C trgrp

Ambitr

   

    

  

Tfndel

Tfn

   

   

   

    

  

Sjvdel (komp / plut)

Sjv

   

   

   

    

  

Sjtpdel

Sjtpman (2)

   

   

   

    

  

Kokgrp

C kokgrp

Kock (2)

   

   

    

  

Kokdel

Kock (2)

   

   

   

    

  

Pbdel

Bilfö

   

   

   

    

  

Lbdel

Bilfö

   

   

   

    

  

Hjtrakdel

Hjtrakfö

   

   

   

    

  

Mekdel

Pj- och vapenmek (2)

   

   

   

    

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig