Föregående sidaa

Värnförbandens organisation samt deras pjäsplatser

 

Före 1941-08-11

 

Efter 1941-08-11

 

Efter 1952-07-01

         

3. Kustgevärskompaniet

Æ

1. Värnkompaniet

Æ

701. Värnkompaniet

         

5. Kustgevärskompaniet

Æ

2. Värnkompaniet

Æ

708. Värnkompaniet

         

5. Kustkulsprutepluton

Æ

3. Värnkompaniet

Æ

703. Värnkompaniet

         

6. Kustkulsprutepluton

9. Kustkulspruteplutonen

Æ

4. Värnkompaniet

Æ

704. Värnkompaniet

         

1. Kustgevärskompaniet

Æ

5. Värnkompaniet

Æ

705. Värnkompaniet

         

1. Kustkulsprutepluton

Æ

6. Värnkompaniet

Æ

706. Värnkompaniet

         

2. Kustkulsprutepluton

Æ

7. Värnkompaniet

8. Värnkompaniet

Æ

707. Värnkompaniet

702. Värnkompaniet

         

2. Kustgevärskompaniet

3. Kustkulsprutepluton

4. Kustkulsprutepluton

Æ

9. Värnkompaniet

Æ

709. Värnkompaniet

         

4. Kustgevärskompaniet

Æ

10. Värnkompaniet

Æ

712. Värnkompaniet

         

7. Kustkulsprutepluton

8. Kustkulsprutepluton

Æ

11. Värnkompaniet

Æ

711. Värnkompaniet

  
         
  

701. Värnkompaniet

(3. Kustgevärskompaniet / 1. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Norra försvarsområdet (N fo.). 1. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 701. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1952, 1961, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Fårö 40 stycken ksp Lutterhorn 2 kan m/81
      Nors 2 kan m/81
      Holmudden ?
      Sudersand 2 kan m/81
      Kyrkviken 2 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944   Fårö Lutterhorn 1 kan m/81
      Nors 1 kan m/81
      Holmudden ?
      Sudersand 1 kan m/81
      Kyrkviken 1 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Friggårds Fårö      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Fårösund      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Fårö      
 
         
 

702. Värnkompaniet

(8. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.). 8. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 702. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1952, 1956, 1962, 1971, 1974, 1978, 1982.

Jan-Otto Sten berättar: 1982 gjorde jag repmöte på detta förband som då hade polisen Ronnie Nilsson som kompanichef. Något minne av någon pjäs inne i Klintehamn har jag inte, men det är säkerligen rätt. Pjäsen vid Varfsholm och Kalkugnen kommer jag däremot bestämt ihåg. Jag tror att kompanistaben var förlagd vid Kalkugnen, där var även grupperat en 8 cm grk m/29, främst för lysskjutning tror jag. Sen hade kompaniet en kulsprutepluton (6 eller kanske 8 ksp m/36 på marklavett) placerad ute på Stora Karlsö tillsammans med den Ksrr och lvakandbl m/36 som fanns där. Plutonchef därute var Rolf Engström. Även där fanns en 8 cm grk m/29 (som jag hade ansvaret för).
Jag tror att vi hade vårt mobförråd vid Lilla Varbos i Sanda och bevakningsuppgiften av det tillhörde Hejde Hvo
.

 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Klinte - Tofta 22 stycken ksp Gnisvärd ?
      Västergarn ?
      Klintehamn 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944     Gnisvärd ?
      Västergarn ?
      Klintehamn 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Hemse      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Fröjel      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Klinte   Klintehamn 1 st 7.5 cm lvkan m/37
      Varvsholm (77:2) 1 st 7.5 cm lvkan m/37
      Kalkugnen 1 st 7.5 cm lvkan m/37
 
         
 

703. Värnkompaniet

(3. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Norra försvarsområdet (N fo). 3. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 703. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1958, 1964, 1970, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Rute - Hellvi 24 stycken ksp Bunge ?
      Furillen i Rute 2 kan m/81
      S:t Olofsholm i Hellvi 1 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944   22 stycken ksp Bunge ?
      Furillen i Rute 2 kan m/81, 5 kan m/02
      S:t Olofsholm i Hellvi 2 kan m/81, 5 kan m/02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Biskops i Bunge      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Fårösund     3 st Kanongrupp typ I
        6 st Kanongrupp typ IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Bunge      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982   Lärbro Lörgeudd i Hellvi (34:16) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Smöjeudd i Hellvi 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      S:t Olofsholm (1) i Hellvi (39:19) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      S:t Olofsholm (2) i Hellvi 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      St Vägume i Lärbro 1 st 7.5 cm pvkan m/43
         
         
         

704. Värnkompaniet

(4. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Norra försvarsområdet (N fo.)  (Överfördes till Mellersta fo 1943). 4. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 704. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1958, 1964, 1970, 1977, 1981, 1985, 1989
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Slite 22 stycken ksp Slite 2 kan m/95
      Tjelder 2 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944   22 stycken ksp Slite 2 kan m/95
      Tjelder 2 kan m/02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Slite      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Slite     2 st Kanongrupp typ IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Othem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Slite   Slite (Sju Strömmar) (1) i Othem 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Slite (2) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
         
         
         

705. Värnkompaniet

(5. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.). 5. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 705. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1955, 1962, 1970, 1973, 1977, 1981, 1986, 1989
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Väskinde 16 stycken ksp Stenkyrka ?
      Lummelunda ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944     Stenkyrka ?
      Lummelunda ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Tingstäde      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-59 Tingstäde      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-61 Dalhem     2 st Kanongrupp typ II
        1 st Kanongrupp typ IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Gothem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982     Tjälders i Boge 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Tjälderholm i Boge (49:4:1) 1 st 7.5 strvkantorn m/42
      Gothems hammar i Gothem (49:34) 1 st 7.5 strvkantorn m/42
      Botvaldevik i Gothem 1 st 7.5 strvkantorn m/42
      Västerbjers i Gothem 1 st 7.5 strvkantorn m/42
         
         
         

706. Värnkompaniet

(6. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.). 6. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 706. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1955, 1965, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Visby 24 stycken ksp Snäckgärdsbaden ?
      Visby hamn ?
      Fridhem ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944     Snäckgärdsbaden ?
      Visby hamn ?
      Fridhem ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Visborgs slätt      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Visby     9 st Kanongrupp typ I
        2 st Kanongrupp typ V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Visby      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982     Skäggs i Väskinde 1 st 7.5 strvkantorn m/42 (74)
      Bläsnungs i Väskinde 1 st 7.5 strvkantorn m/42 (74)
      St Hästnäs Nordost i Visby 1 st 7.5 strvkantorn m/42 (74)
      Visby flygplats Lugnet 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Visby flygplats Lugnet 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Piglunden / Söder Visby flygfält 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Piglunden / Söder Visby flygfält 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Visby flygplats Bingers kvarn 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Visby flygplats Bingers kvarn 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Norra Hällarna 1 st 7.5 strvkantorn m/74
      Kopparsvik (Visby hamn) 1 st 7.5 strvkantorn m/74
      Visby hamn 1 st 37 mm strvkantorn m/41
         
         
         

707. Värnkompaniet

(7. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.). 7. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 707. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1956, 1960, 1969, 1976, 1980, 1984
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Roma 16 stycken ksp Krigsflygfältet ?
      Krigsflygfältet ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944 Roma   Krigsflygfältet ?
      Krigsflygfältet ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Roma      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Roma     2 st Kanongrupp typ V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Havdhem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Mästermyrkanalen      
         
         
         

708. Värnkompaniet

(2. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Norra försvarsområdet (N fo). 2. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 708. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1954, 1961, 1967, 1973, 1978, 1982, 1986
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Kappelshamnsviken 22 stycken ksp Ar i Fleringe ?
      Bläse i Fleringe 1 kan m/81
      Kappelshamn i Hangvar 1 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944 Kappelshamnsviken 22 stycken ksp Ar i Fleringe ?
      Bläse i Fleringe 2 kan m/81
      Kappelshamn i Hangvar 2 kan m/81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Kappelshamnsviken      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-54 Rute      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1954-61 Fårösund     2 st Kanongrupp typ V
1954-61 Fårösund     2 st Kanongrupp typ II

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Lärbro      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Lärbro   Kappelshamn 1 st 7.5 cm lvkan m/37
1982 Lärbro   Raukudd i Lärbro 1 st 7.5 cm lvkan m/37
         
         
         

709. Värnkompaniet

(Delvis f.d.  9. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.). 9. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 709. Värnkompaniet samt 710. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1957, 1963, 1969, 1975, 1979, 1983

 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Östergarn 30 stycken ksp Katthammarsvik ?
      Herrvik 2 kan m/95
      Sandviken 9. batt. m/81
      Sysne ?
      Ljugarn 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944 Östergarn   Katthammarsvik ?
      Herrvik 2 kan m/95
      Sandviken 9. batt. m/81
      Sysne ?
      Ljugarn 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Östergarn   Katthammarsvik  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-54 Östergarn      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-1961 Östergarn     5 st Kanongrupp typ II
        2 st Kanongrupp typ IIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Östergarn   Katthammarsvik (Annas nöje) (74:11) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Katthammarsvik (74:31) 1 st 7.5 cm lvkan m/37
      Rodarve (Tomase) (74:89) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Herrviks hamn (74:68) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Kuppen (Snabben) (74:82) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Sysne 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Sysne fiskeläge (82:37) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Rodarve (82:7) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Rodarve (82:8) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Sandviken / Skags (82:1060:1) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Sandviken / Skags (82:58) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Gryngeudd (82:1050:1) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Gryngeudd (82:79) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Mullvalds strandskog Sjaustrehammaren (81:1056:1) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Sjaustrehammaren 1 st 7.5 cm pvkan m/43
         
         
         

710. Värnkompaniet

(Delvis f.d.  9. Värnkompaniet)

Krigsförbandsövning: 1957, 1963, 1969, 1975, 1981
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1952 Havdhem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-61 Roma     3 st Kanongrupp typ II
        5 st Kanongrupp typ IIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Ardre      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1973 Gammelgarn      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982     Sjaustrehammar (81:1055:2) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Ljugarn 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Ljugarn (88:50) 1 st 7.5 cm lvkan m/37
      Folhammar (88:1042:3) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Vitvär (88:1045:1) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Vitvär (88:16) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Lauritze i Ala (72:3) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
         
         
         

711. Värnkompaniet

(11. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Södra försvarsområdet (S fo.). 11. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 711. Värnkompaniet. Krigsförbandsövningar: 1951. Krigsförbandsövning: 1954, 1961, 1971, 1976, 1979, 1983
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Hemse 22 stycken ksp Faludden ?
      Heligholmen 2 kan m/81
      Burgsvik 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944     Faludden ?
      Heligholmen 2 kan m/81
      Burgsvik 2 kan m/95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Vamlingbo      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-61 Havdhem     2 st Kanongrupp typ II
        2 st Kanongrupp typ V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 Havdhem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982     "Fidelinjen"  Norr Fide kyrka (116:150) 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Burgsvik 1 st 7.5 cm pvkan m/43
         
         
         

712. Värnkompaniet

(10. Värnkompaniet)

fr o m 1941-08-11 Södra försvarsområdet (S fo.). 10. Värnkompaniet övergick 1952-07-01 till 712. Värnkompaniet. Krigsförbandsövning: 1951, 1961, 1971, 1976, 1979, 1983
 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Hemse 22 stycken ksp När ?
      Ronehamn 2 kan m/81
      Kronvall ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944     När ?
      Ronehamn 2 kan m/81
      Kronvall ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-52 Havdhem      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-61 Stånga     1 st Kanongrupp typ II
        2 st Kanongrupp typ IIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972 När      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982     Nabban (101:4) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Närshamn N 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Närshamn V 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Hörte i Burs 1 st 7.5 cm strvkantorn m/42
      Virudden (101:16) 1 st 7.5 cm pvkan m/43
      Ronehamn N 1 st 7.5 cm lvkan m/37
      Ronehamn S 1 st 7.5 cm lvkan m/37
         
         
         

713. Värnplutonen

Plutonen tillkom 1972

Krigsförbandsövning: 1976, 1980, 1984, 1988
 

Värnplutonen

   

Beväpning

1973 Bunge   Bunge 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Bunge 1 st 37 mm strvkantorn m/41
      Bunge 1 st 37 mm strvkantorn m/41
         
         
         

714. Värnplutonen

Plutonen tillkom 1972

Krigsförbandsövning: 1972, 1976
 

Värnplutonen

   

Beväpning

1973 Bunge      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982 Ireviken     1 st 7.5 cm pvkan m/43
         
         
         

715. Värnplutonen

Plutonen tillkom 1972

Krigsförbandsövning: 1972, 1976
 

Värnplutonen

   

Beväpning

1973 Bunge      
         
         
         

Krigsbesättningen i Tingstäde

fr o m 1941-08-11 Mellerst försvarsområdet (M fo.)

 

Värnkompaniet

Beväpning

Värnplutoner

Beväpning

1941 Tingstäde 24 stycken ksp 1. Skans 4 kan m/84-10
      2. Skans  
      3. Skans  
      4. Skans  
      5. Skans  
      6. Skans  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1944 Tingstäde 24 stycken ksp 1. Skans 4 kan m/84-10
      2. Skans  
      3. Skans  
      4. Skans  
      5. Skans  
      6. Skans  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig