Föregående sidaa

 

Byggnadsregister t o m 1967

Fastighetsbeteckning

Fastighetstyp

Socken

Ort 

 

Anm.

10B12

Förråd

Fårö

Mölnor

 

10B1077

Barack

Fårö

 

 

 

19B38

Barack

Väskinde

 

 

19B409

Kallförråd

Lärbro

Sudervange

Barackläger

26B38

Barack

Lärbro

 

 

 

26B134

Barack

Lärbro

 

 

 

26B3?1

Barack

Lärbro

Skogslund

 

26BL1

Byggnad

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL2

Byggnad

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL3

Byggnad

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL4

Motorhus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL5

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL6

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL7

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL8

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL9

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL10

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL11

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL12

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL13

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL14

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL15

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL16

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL17

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL18

Brandbod

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL19

Garage / Förråd

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL20

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL21

Virkesbod

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL22

Källare

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL23

Avträde

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL24

Förråd

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL25

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL26

Branddamm

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL27

Byggnad / Bårhus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL28

Regnskydd

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL29

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL30

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL31

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL32

Branddamm

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL33

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL34

Barack / Köksbyggnad

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL35

Skulbod

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL36

Isstack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL37

Byggnad / Marketenteri

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL38

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL39

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL40

Branddamm

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL41

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL42

Verkstad / Garage

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL43

Garage

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL44

Oljeförråd

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL45

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL46

Garage

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL47

Barack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL48

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL49

Tältbarack

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL50

Bomullsförråd

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL51

Förråd / Vedgård

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL52

Brännugn

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL53

Byggnad / Tvättinrättning

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL54

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL55

Transformator

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL56

Cykelställ

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL57

Pumphus

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL58

Matkällare

Lärbro

 

Krigssjukhuset

26BL59

Askbrunn

Lärbro

 

Krigssjukhuset

33B323

Barack

Lärbro

Pavalds

 

35B504

Förråd

Väskinde

Vis

 

35B506

Förråd

Väskinde

Vis

 

35B507

Förråd

Väskinde

Vis

 

43B18

Garage

Bäl

Gute

 

46B515

Garage

Follingbo

Rosendahl 1:30

 

46B516

Garage

Follingbo

Rosendahl 1:30

 

46B984

Barack

Follingbo

Rosendahl

 

46B999

Garage

Follingbo

Rosendahl

 

47B71

Barack

Endre

Sylfaste

 

47B72

Barack

Endre

Sylfaste

 

47B73

Barack

Endre

Sylfaste

 

47B118

Barack

Endre

Endrebacke

 

47B???

Barack

Endre

Endrebacke

 

47B41?

Garage

Endre

Endrebacke

 

47B523

Garage

Endre

Sylfaste

 

47B524

Garage

Endre

Sylfaste

 

47B530

Pumphus

Endre

Sylfaste

 

47B533

Barack

Endre

Sylfaste

 

51B827

Barack

Stenkumla

Kviungs 1:25

 

53B59

Barack

Barlingbo

Lillåkre

 

53B60

Barack

Barlingbo

Lillåkre

 

53B61

Barack

Barlingbo

Lillåkre

 

53B62

Barack

Barlingbo

Lillåkre

 

53B543

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

53B544

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

53B545

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

53B546

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

53B547

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

53B548

Garage

Barlingbo

Lillåkre

 

53B549

Skithus

Barlingbo

Lillåkre

 

53B762

Förråd

Barlingbo

Digeråkre 1:28

 

53B1097

Byggnad

Barlingbo

Lillåkre

 

59B??

Barack

Roma

Roma kloster 2:1

 

59B68

Garage

Roma

Roma kloster 2:1

 

59B129

Baracker

Halla

Hallegårde 1:5

 

59B139

Barack

Roma

Roma kloster 2:1

 

59B551

Garage

Roma

Roma kloster 2:1

 

59B552

Garage

Roma

Roma kloster 2:1

 

65B1052

Garage / Förråd

Halla

Möllebos 1:14

 

65B1099

Garage / Förråd

Halla

Möllebos 1:14

 

69B10

Garage / Förråd

Sanda

Prästgården 1:3

 

71B83

Barack

Vänge

Hästhagsmyr

 

72B101

Barack

Ala

Ljungby

 

72B103

Barack

Ala

Ljungby

Flyttad till Gammelgarn

72B104

Barack

Ala

Ljungby

 

72B105

Barack

Ala

Ljungby

 

72B672

Garage

Ala

Ljungby

 

72B673

Garage

Ala

Ljungby

 

72B828

Garage

Ala

Ljungby

 

73B27

Barack

Kräklingbo

 

 

73B674

Barack

Kräklingbo

Torsburgen

 

73B694

Barack

Kräklingbo

 

 

74B116

Barack

Östergarn

Gutenviks

Flyttad till Bungenäs

74B689

Barack

Östergarn

Gutenviks

 

82B713

Barack

Gammelgarn

Gartarve

 

82B717

Garage

Gammelgarn

Hugrajvs

 

82B914

Garage

Gammelgarn

Hugrajvs

 

92B953

Barack

Linde

 

 

92B954

Barack

Linde

 

Riven

92B955

Utedass

Linde

 

 

92B956

Barack

Linde

 

 

92B957

Förråd

Linde

 

 

97A10

Barack

Sproge

 

 

 

97B164

Barack

Sproge

 

 

97B165

Förråd

Sproge

 

 

98B173

Barack

Hemse

 

 

98B945

Barack

Hemse

 

 

105B9

Garage / Förråd

Rone

Roes 1:12

 

110B11

Garage

Havdhem

Bygdegårdsvägen

 

110B12

Förråd

Havdhem

Bygdegårdsvägen

 

110B805

Garage

Havdhem

Sigers

 

110B?17

Barack

Havdhem

Sigers

 

110B?44

Barack

Havdhem

Sigers

 

110B832

Garage

Grötlingbo

Brunns

 

110B845

Garage

Grötlingbo

Brunns

 

113B167

Barack

Grötlingbo

Sandes 1:13

 

113B853

Barack

Grötlingbo

 

 

117A2

Barack

Öja

 

 

 

           
           
           
           
           
           

 

Garage

Ala

 

 

 

Garage

Ala

 

 

 

Garage

Ala

 

 

 

Elcentral

Barlingbo

Lillåkre

 

 

Förråd

Barlingbo

Lillåkre

 

 

Baracker

Bunge

 

Flyglottaskolan

 

Garage

Bäl

Gute

 

 

Garage

Bäl

Gute

 

 

Barackläger

Follingbo

Klinte

 

 

Förråd

Fårö

Mölnor

 

 

Förråd

Fårö

Mölnor

 

1

Barack

Gammelgarn

Gartarve

 

2

Barack

Gammelgarn

Gartarve

Flyttades 2014 till Glose i Gammelgarn

3

Barack

Gammelgarn

Gartarve

Flyttats till en plats vid Sjaustruvägen

4

Barack

Gammelgarn

Gartarve

Borta

 

Barack

Gammelgarn

Hugrajvs 2:1

Borta

1

Barack

Gammelgarn

Kyrkjuves

Numera bygdegård

 

Barack

Hamra

S:t Sutarve

 

1

Barack

Havdhem

Prästgården 1:17 och 1:42

 

 

Förråd (fd Landstormsbod)

Roma

 

 

 

Förråd

Sproge

 

 

 

Barack

Sproge

 

 

 

Skithus

Sproge

 

 

1

Kallgarage

Tingstäde

 

 

2

Kallgarage

Tingstäde

 

 

Z 53

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs

 

?

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

?

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

1

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

2

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

3

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

4

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

5

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

6

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

7

Barack

Visby

Norra Hällarna

Gamla Lv 3 G förläggningen

?

Barack

Östergarn

"Lassar kviar"

 

 

Baracker

Östergarn

Sandviken

Semesterby

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig