Föregående sidaa

 

Byggnadsregister fr.o.m. 1968

Fastighetsbeteckning

Fastighetstyp

Socken

Ort 

 

Anm.

K0025.001

Kanslihuset

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.002

Kasern II "Graip"

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.003

Kasern III "Gute"

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.004

Kasern I "Gunnfjaun"

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.005

Matsal

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.006

Gymnasiikhall

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.007

Bastu

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.011

Vapensmedja

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.012

Skid o Vallningsbod

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.013

Cykelförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.016

Läsestuga / Bibliotek

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.017

Officersstall

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.019

Stall

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.020

Torkanläggning

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.021

Förråd (Väbelns bod)

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.022

Förråd (Maskinistens smedja)

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.024

Lägerhydda

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.026

Bagarmästarens bostad

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.027

Proviantförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.028

Källare

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.030

Snickeri / Glasverkstad / Förråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.031

Tvättinrättning

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.034

Teknikervillan

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.040

Bageri

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.042

Norra manskapsbaracken

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.045

Officerspaviljong / Marketenteri

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.048

Vattentorn

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.053

Expeditionsbarack

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.061

Korthållsbana (K-banan)

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.063

Transformatorstationer

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.064

Stridsvagnsgarage / CUT

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.070

Hundgård / Målförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.071

Landstormsbod / CÖF

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.072

Förråd / Sopbod

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.073

Transformatorstation

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.074

Ammunitionsförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.078

Exercishus

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.081

Brandstation

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.082

Hangaren

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.083

Värmestuga

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.084

Värmestuga

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.085

Fältförråd - Mobförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.086

Varmgarage / Motorskola mm

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.087

Tandpoliklinik

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.089

Kasern IV "Havde"

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.090

Stridsvagnsgarage / TPC

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.093

Idrottsplats

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.098

Vedförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.101

Bensinpump

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.103

ABC / ISB - baracken

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.105

Musikbarack

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.106

Underofficersmäss

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.107

Fältarbetssal

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.109

Torkhus / Hemvärnsbarack

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.110

Expeditionsbarack

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.117

Stridsvagnsgarage mm

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.118

Utbildningsammunitionsförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.121

Perstorp / ABC utbildning

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.122

ABC-förråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.124

Maskinverkstad, Lokalvård mm

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.125

Expedition

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.139B

EL-Central F-Bana

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.139C

F-Bana 200 M Vallen

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.139E

F-Bana 300 M Vallen

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.140

Skjutbana A-Banan

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.141

Drivmedelsförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.142

Drivmedelsförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.143

Drivmedelsförråd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.144

Okänd

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.145

Hemvärn / Frivilligavdelning

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.146

Garage

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.147

Garage

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.148

Militärresturang "Hwitstierna"

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.149

Övnings- och vårdhall

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.151

Skjutbana A-Banan

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.152

Skjutbana B-Banan

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.157

Korthållsbana E-Bana

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.160

Målbod

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.161

Målbod

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.162

Korthållsbana K-Bana

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.163

Målbod

Visby

Visby Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.165

Sanitetshus

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.170

Materielserviceförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.171

Materielserviceförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.172

Pluton- och kompaniförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.173

Pluton- och kompaniförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.174

Pluton- och kompaniförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.175

Pluton- och kompaniförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.179

RU-Expedition

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.180

Förråd RU

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.181

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.182

Kokhus

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.183

Övnings- och vårdhall

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.184

Pjäsgevärsbana

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.185

Motormaterielförråd

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.186

Spolhall

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.193

Förläggningsbaracker

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.196

Förråd / Garage

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.198

Kallförråd A7

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.201

Skärmtak fordon

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.202

Skärmtak fordon

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.203

Skärmtak fordon

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.204

Garage

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.206

Förläggning

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.207

Målmateriel

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.208

Skärmtak stridsvagn

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.209

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.210

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.211

Målbod

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.212

Förråd

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.215

Musikpaviljong

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.216

Kallförråd

Visby

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.217

Kallförråd

Visby

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.218

Kallförråd

Visby

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.221

Målbod / Förråd

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.222

Målbod

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.223

Målbod

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.226

Provkammare

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.227

ABC-Bana

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.228

Cykelställ mm

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.229

Kasern V "Bysen"

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.230

Förråd A7

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.231

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.232

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.233

Expedition

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.234

Expedition

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.235

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.236

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.237

Kallförråd

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.239

Förråd Wisborgsmässen

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.245

Expeditionsbarack RU

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.246

Expeditionsbarack RU

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.247

Expeditionsbarack RU

Västerhejde

Sandhedsskogen 1:7

Avyttrad av försvaret

K0025.248

Uthus (Brevduvestation)

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.249

Idrottsbarack

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.250

Skärmtak

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.251

Miloverkstad

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.252

Förråd miloverkstad

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.703

Kungsladugården

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.704

Lilla flygeln

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.705

Östra flygeln

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.706

Källare o tvättstuga

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.708

Vedbod

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.710

Redskapsbod

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0025.711

Trädgårdsstaket

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0034.003

Minhall

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.005

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.007

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.008

Franska kasernen

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.010

Kasern "Kanonen"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.011

Expedition

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.016

Bok- och Sjukvårdsmtrl

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.018

Militärresturang

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.020

Marketenteriet & Soldathem

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.021

Luftgevärshall

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.022

Bataljonsexpedition

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.023

Personalvård

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.024

Kanslihus

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.025

Vaktbyggnad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.027

Vattenfontän

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.029

Kasern

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.030

Fort- och byggnadsdetaljen

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.031

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.033

Skyddsrum

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.034

Branddamm

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.037

Kasern "Ankaret"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.038

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.039

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.040

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.043

Gamla mobserviceförrådet

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.046

Garage

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.048

Skyddsrum

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.049

Verkstad "Ökenfortet"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.050

Spolplatta

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.051

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.053

Strandboden

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.055

Sektion B

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.058

Verkstad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.061

Barack

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.063

Transformator

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.065

Motorskola

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.067

Expeditionsbyggnad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.069

Varmgarage (TPC)

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.070

Drivmedelsförråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.071

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.072

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.075

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.077

Vedbod

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.086

Expeditionsbyggnad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.088

Källare

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.089

Uthus

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.091

Sport- och simhall

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.092

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.093

Skyddsrum

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.098

Skyddsrum

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.102

Pjäsexercishall

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.104

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.105

Sjukhus

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.106

Kasern "Hjulet"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.108

Maskinverkstad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.111

Slipskjul

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.113

Transformator

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.115

Oljecistern

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.117

Skjutbana

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.118

Fritidshem

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.127

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.132

Förråd / Verkstad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.135

Branddamm

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.143

Båtskjul

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.144

Kasern "Antennen"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.145

Kasern "Signalen"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.147

Snickeriverkstad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.148

Distrikt anläggning

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.149

Skolbyggnad "Lavetten"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.150

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.151

Smörj- och tvätthall

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.152

Drivmedelsförråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.153

Fatförråd / Drivmedelsförråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.161

Målbod vid skjutbana

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.170

Truppserviceförråd TSF

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.171

Truppserviceförråd TSF

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.172

Kasern "Granaten"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.173

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.174

Plåtverkstad

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.175

Torkanläggning

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.176

Förläggning "Rodret"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.177

Förråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.178

Komp- och plutonsförråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.181

Expedition / Minhall "Rodret"

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.192

Pumphus

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.201

Ledbrygga

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.203

Vågbrytare

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.204

Brygga

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.205

Brygga

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.206

Småbåtsbrygga

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.207

Slip

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.211

Slip

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.212

Mobserviceförråd

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0034.320

Sjömålsdepå

Bunge

Fårösund (KA 3)

Avyttrad av försvaret

K0058.001

Stabsbyggnad

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.002

Hangar

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.003

Garage

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.020

Ballongpåfyllnadshus

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.078

Kallgarage

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.081

Fpl. Värn

Visby

Annelund 1:23

Levande

K0058.082

Fpl. Värn

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.083

Fpl. Värn

Visby

Annelund 1:38

Levande

K0058.084

Fpl. Värn

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.085

Betongvärn

Visby

Annelund 1:115

Avyttrad av försvaret

K0058.086

Betongvärn

Visby

Annelund 1:115

Avyttrad av försvaret

K0058.087

Betongvärn

Visby

Annelund 1:116

Avyttrad av försvaret

K0058.088

Betongvärn

Visby

Annelund 1:116

Avyttrad av försvaret

K0058.096

Expeditionsbyggnad

Visby

Annelund 1:22

Levande

K0058.097

Expeditionsbyggnad

Visby

Annelund 1:22

Levande

K0058.098

Expeditionsbyggnad

Visby

Annelund 1:22

Levande

K0058.100

Expeditionsbyggnad

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.151

Taxibanor

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.154

Transportplatta

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.164

Vägar

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.165

Stängsel

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0058.240

Kallförråd

Visby

Annelund 1:20

Levande

K0152.001

Officersmäss

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.002

Underofficerspaviljong

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.003

Sjukpaviljong / Kvinnohus

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.004

Mathall mm

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.005

Sommarstall / vedbod

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.006

Ammunitionsbod

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.007

Avträdeshus

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.008

Förråd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.009

Matsal

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.010

Vaktlokal

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.011

Källare

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.012

Södra lägerhyddan

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.013

Norra lägerhyddan

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.014

Förråd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.015

Vedbod

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.016

Drivmedelsförråd / Mack

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.017

Marketenteri

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.018

Avträde

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.019

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.020

Barack

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.021

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.022

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.023

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.024

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.025

Bastu / Jaktstuga

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.026

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.027

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.028

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.029

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.030

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.031

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.032

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.033

Garage

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.034

Transformator

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.035

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.036

Nedre pumphus

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.037

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.038

Sjukbarack / underbefälsmäss

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.039

Underofficersmäss

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.040

Okänd

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.041

Hambnska villan

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.042

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.043

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.044

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.045

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.046

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.047

Stuga Blåhäll

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

Levande

K0152.048

Södra baracken

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.049

Norra baracken

Tofta

Blåhäll (Gamla lägret)

 

K0152.064

Förråd Norrgårda

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.069

Skolskjutningsbana

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.071

Pumphus

Tofta

Skjutfältet 1:2

Avyttrad av försvaret

K0152.072

Kallförråd

Stenkumla

Lilla Home 1:27

Avyttrad av försvaret

K0152.073

Kallförråd

Stenkumla

Lilla Home 1:27

Avyttrad av försvaret

K0152.074

Kallförråd

Stenkumla

Lilla Home 1:27

Avyttrad av försvaret

K0152.075

Kallförråd

Stenkumla

Lilla Home 1:27

Avyttrad av försvaret

K0152.076

Förråd Ragnvalds

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.088

Förråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.089

Förråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.101

Förråd Ragnvalds

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.102

Förråd Kyrkbacken

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.103

Kallförråd

Stenkumla

Lilla Home 1:27

Avyttrad av försvaret

K0152.104

Utb. Amförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Avyttrad av försvaret

K0152.105

Emballageförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Avyttrad av försvaret

K0152.107

Branddammar (5 st)

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.110

Radarbyggnad

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.111

Radarbyggnad

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.112

Värmestuga Marsängen

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.113

Värmestuga

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.114

Utb. Skans 1 (S5)

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.115

Utb. Skans 2 (SV O6)

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.116

Utb. Skans 3 (N 07)

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.117

Utb. Skans 4 (SV B28)

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.118

Utb. Skans 5 (Ö B36)

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.123

Rälsmålsbana

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.124

Bursbaracken

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.171

Utb. Amförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.172

Emballageförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.194

Vägar och planer

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.197

Målförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.198

Handgranatsbana

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.201

Jaktstuga

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.204

Lundinska 1, fd

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.205

Övningspjäsvärn

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.295

NBC-Byggnad

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.299

Radarvärn

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.300

Värmestuga

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.301

Rangvaldsstugan

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.302

Bostadshus

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.303

Stridsvagnsgarage

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.304

Garage

Tofta

Skjutfältet 1:2

Avyttrad av försvaret

K0152.306

Mast

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.307

NBC-Bana

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.308

Telebyggnad " Styckjunkaren"

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.309

Bod

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.310

Uthus

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.311

Vedförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.312

Kem.förråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.313

Radiakförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.314

Brandövningsförråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.315

Provkammare

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.316

Förråd

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.317

Stängsel

Västerhejde

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.318

Lada

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0152.319

Uthus

Tofta

Skjutfältet 1:2

Levande

K0252.001

Fälthangar

Visby

Skogholm 1:9

Levande

K0252.002

Förråd

Visby

Österby 1:1

Levande

K0252.003

Bensinlagerkällare

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.005

Bensinlagerkällare

Visby

Visborg 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.027

Kallgarage

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.028

Kallgarage

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.029

Kallförråd

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.032

Kallförråd

Follingbo

Gudmyrsskog 1:2

Avyttrad av försvaret

K0252.033

Kallförråd

Follingbo

Gudmyrsskog 1:2

Avyttrad av försvaret

K0252.040

Skärmtak

Visby

Cypressen

Levande

K0252.136

Förrådsbarack M48

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.137

Förrådsbarack

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.595

Förrådsbarack

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.599

Kallförråd

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0252.600

Kallförråd

Visby

Österby 1:1

Avyttrad av försvaret

K0295.005

Förråd

Västerhejde

Vibble 1:467

Avyttrad av försvaret

K0295.006

Expedition

Levide

Pejnarve 1:68

Levande

K0295.030

Fritidshus

När

Närsholmen 1:1

Levande

K0295.031

Kallförråd

När

Närsholmen 1:1

Avyttrad av försvaret

K0295.032

Jordkällare

När

Närsholmen 1:1

Avyttrad av försvaret

K0295.033

Kallförråd

När

Närsholmen 1:1

Avyttrad av försvaret

K0295.049

Kallgarage

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.050

Kallgarage

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.051

Kallgarage

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.052

Kallgarage

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.053

Kallgarage

Stånga

Hägvide 1:17

Avyttrad av försvaret

K0295.054

Kallgarage

Stånga

Hägvide 1:17

Avyttrad av försvaret

K0295.055

Kallgarage

Stånga

Hägvide 1:17

Avyttrad av försvaret

K0295.056

Kallgarage

Sproge

Botrajvs 1:3

Avyttrad av försvaret

K0295.071

Kallförråd

Havdhem

Prästgården 1:37

Avyttrad av försvaret

K0295.079

Förråd / Garage (Väggaraget)

Havdhem

Prästgården 1:42

Avyttrad av försvaret

K0295.081

Kallförråd

Stånga

Hägvide 1:17

Avyttrad av försvaret

K0295.090

Kallgarage

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.131

Kallförråd

Stånga

Hägvide 1:17

Avyttrad av försvaret

K0295.137

Kallgarage

Västerhejde

Bjärs 1:3

Avyttrad av försvaret

K0295.138

Kallgarage

Västerhejde

Bjärs 1:3

Avyttrad av försvaret

K0295.139

Kallförråd

Silte

Siglajvs 1:28

Avyttrad av försvaret

K0295.194

Vägar och planer

Stenkumla

Kviungs 1:25

Avyttrad av försvaret

K0295.201

Garage / Verkstad

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.202

Förråd

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.203

Oljeförråd

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.204

Skärmtak

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.205

Virkesförråd

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.206

Spolplatta

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.208

Garageplan

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.294

Vägar och planer

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0295.295

Stängsel och grindar

Stånga

Annex 1:5

Levande

K0313.001

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.002

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.003

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.004

Förråd

Väskinde

Kaungs 1:22

Avyttrad av försvaret

K0313.005

Förråd

Väskinde

Björkome 1:13

Levande

K0313.010

Varmförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.013

Garage

Tingstäde

Furbjärs 1:28

 

Avyttrad av försvaret

K0313.014

Garage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.015

Förläggning / Matsal

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.020

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.021

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.022

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.023

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.028

Jordkällare

Tingstäde

Kyrkogården 1:1

Avyttrad av försvaret

K0313.031

Barack

Tingstäde

 

 

Avyttrad av försvaret

K0313.033

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.034

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.040

Källare

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.041

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.042

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.044

Källare

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.045

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.046

Expedition / Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.047

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.049

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:26

 

Se Tingstäde fästning

K0313.050

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.054

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.057

Kallförråd (Krutförråd)

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.058

Kallförråd (Krutförråd)

Tingstäde

Furbjärs 1:26

 

Se Tingstäde fästning

K0313.066

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.068

Källare

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.069

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.072

Snickarverkstad

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.077

Kallförråd

Hejnum

Kajsarve 2:2

Avyttrad av försvaret

K0313.081

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.082

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.083

Skjutbana

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.084

Målbod

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.085

F.d. Kylrum

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.086

Skyddsrum

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.088

Pumphus

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.089

F.d. Sommarmatsal

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.090

Expeditionsbyggnad

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.118

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:30

 

Se Tingstäde fästning

K0313.119

Branddamm

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.121

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.125

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:30

 

Se Tingstäde fästning

K0313.126

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.127

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.128

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.133

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.135

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Lägerplatsen)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.144

Varmförråd

Bro

Annex 1:17

Avyttrad av försvaret

K0313.145

Kallgarage

Bro

Annex 1:17

Avyttrad av försvaret

K0313.146

Branddamm

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.147

Kallförråd

Bro

Annex 1:17

Avyttrad av försvaret

K0313.148

Kallförråd

Tingstäde

Annex 1:1

Avyttrad av försvaret

K0313.149

Kallförråd

Tingstäde

Annex 1:1

Avyttrad av försvaret

K0313.150

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.151

Kallförråd

Fole

Lilla Östryftes 1:4

Avyttrad av försvaret

K0313.152

Kallförråd

Fole

Lilla Östryftes 1:4

Avyttrad av försvaret

K0313.153

Kallgarage

Bro

Annex 1:1

Avyttrad av försvaret

K0313.154

Kallgarage

Bro

Annex 1:1

Avyttrad av försvaret

K0313.155

Televerkstad

Väskinde

Väskinds 1:32

Avyttrad av försvaret

K0313.156

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.175

Kallförråd

Väskinde

Vis 1:2

Avyttrad av försvaret

K0313.178

Kallförråd

Fole

Sojdungs 1:4

Avyttrad av försvaret

K0313.179

Kallförråd

Fole

Sojdungs 1:4

Avyttrad av försvaret

K0313.180

Kallförråd

Vallstena

Bjärs 2:1

Avyttrad av försvaret

K0313.181

Läkemedelsförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6  (Förrådsgården)

 

Se Tingstäde fästning

K0313.184

Torp

Tingstäde

Furubjärs 1:28

Fd boningshus

K0313.194

Vägar och planer

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.195

Stängsel

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.224

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:30

 

Se Tingstäde fästning

K0313.226

Kallförråd

Lärbro

Västninge 1:12

Avyttrad av försvaret

K0313.227

Kallförråd

Lärbro

Västninge 1:12

Avyttrad av försvaret

K0313.228

Kallförråd

Lärbro

Västninge 1:12

Avyttrad av försvaret

K0313.229

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.232

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

 

Se Tingstäde fästning

K0313.477

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.478

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.479

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.480

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.481

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.482

F.d. Transformatorhus

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.580

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.783

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.784

Kallgarage

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.785

Kallförråd

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.787

Barack (Btg-platta)

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0313.788

Förråd

Tingstäde

Furbjärs 1:22

 

Se Tingstäde fästning

K0313.184

Jaktstuga

Tingstäde

Furbjärs 1:6

Avyttrad av försvaret

K0317.014

Barack

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.015

Barack

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.016

Vägar och planer

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.019

Plåtförråd

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.020

Kallförråd

Ekeby

Annex 1:1

Levande

K0317.021

Kallförråd

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.022

Kallförråd

Ala

Gurfiles 1:53

Avyttrad av försvaret

K0317.023

Kallförråd

Gammelgarn

Gartarve 1:43

Avyttrad av försvaret

K0317.024

Kallförråd

Gammelgarn

Gartarve 1:43

Avyttrad av försvaret

K0317.025

Kallgarage

Ekeby

Ardags 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.026

Kallgarage

Ekeby

Ardags 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.027

Kallgarage

Dalhem

Vidunge 1:23

Avyttrad av försvaret

K0317.028

Kallgarage

Dalhem

Vidunge 1:23

Avyttrad av försvaret

K0317.029

Kallgarage

Källunge

Myrberga

Avyttrad av försvaret

K0317.042

Kallgarage

Vallstena

Bjärs 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.043

Kallgarage

Halla

Kambs 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.044

Kallgarage

Halla

Kambs 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.045

Kallgarage

Halla

Kambs 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.046

Kallgarage

Halla

Kambs 1:1

Avyttrad av försvaret

K0317.047

Kallgarage

Björke

Björksarve 1:2

Avyttrad av försvaret

K0317.048

Kallgarage

Björke

Björksarve 1:2

Avyttrad av försvaret

K0317.060

Kallgarage

Halla

Möllebos 1:23

Avyttrad av försvaret

K0317.061

Kallförråd

Endre

Lere 1:24

Avyttrad av försvaret

K0317.062

Kallförråd

Follingbo

Stora Vede 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.072

Kallförråd

Follingbo

Stora Vede 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.073

Kallförråd

Follingbo

Stora Vede 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.074

Kallförråd

Follingbo

Rosendal 1:30

Avyttrad av försvaret

K0317.132

Kallgarage

Endre

Lere 1:24

Avyttrad av försvaret

K0317.133

Kallgarage

Roma

Roma kloster 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.134

Kallgarage

Endre

Prästgården 2:1

Avyttrad av försvaret

K0317.135

Kallgarage

Barlingbo

Digeråkre 1:28

Avyttrad av försvaret

K0317.136

Förråd

Follingbo

Björkebos 1:7

Avyttrad av försvaret

K0317.137

Kallförråd

Barlingbo

Digeråkre 1:28

Avyttrad av försvaret

K0432.001

Förråd

Lärbro

Västinge 1:14

Avyttrad av försvaret

K0432.002

Förråd

Fleringe

Skymnings 1:17

Avyttrad av försvaret

K0432.003

Förråd

Fleringe

Skymnings 1:17

Avyttrad av försvaret

K0432.004

Fritidshus

Hellvi

Kännungs 1:16

Avyttrad av försvaret

K0432.086

Kallgarage

Lärbro

Prästgården 1:5

Avyttrad av försvaret

K0432.087

Kallförråd

Rute

Prästgården 1:1

Avyttrad av försvaret

K0432.088

Kallförråd

Lärbro

Pavals 1:25

Avyttrad av försvaret

K0432.129

Kallförråd

Rute

Prästgården 1:1

Avyttrad av försvaret

K0432.130

Kallförråd

Rute

Prästgården 1:1

Avyttrad av försvaret

K0432.141

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:142

Avyttrad av försvaret

K0432.142

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:142

Avyttrad av försvaret

K0432.149

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:142

Avyttrad av försvaret

K0432.150

Förråd

Bunge

Stucks 1:368

Avyttrad av försvaret

K0432.151

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:368

Avyttrad av försvaret

K0432.152

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:368

Avyttrad av försvaret

K0432.153

Kallförråd

Bunge

Stucks 1:368

Avyttrad av försvaret

K0432.194

Målplats

Rute

Skenholmen 1:1

Avyttrad av försvaret

K0432.321

Rälsmålsbana

Fleringe

Hau 1:32

Avyttrad av försvaret

K0432.402

F.d. Radiosändarstation

Bunge

Annex 1:14

Avyttrad av försvaret

K0432.413

Förråd

Bunge

Stenstugu 1:17

Avyttrad av försvaret

K0432.414

Förråd

Bunge

Stenstugu 1:17

Avyttrad av försvaret

           
           
           

84

Kallgarage

Grötlingbo

   

Levande

 

Förråd

Bunge

Hultungs

Fd minförråd för KA 3

 

Kallförråd

Havdhem

Lingvide 6:1

 

 

Kallförråd

Havdhem

Sigters 2:1

 

 

Kallförråd

Grötlingbo

Sandes 1:10

Bortrivet

 

Byggnad (LOPRA)

Lärbro

Västinge 1:14

 

 

Förrådsområde

Lärbro

Kajlungs 1:16

 

 

Bränsleanläggning

Visby

Skogholm

 

           
           
           
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig