Föregående sida

Militära anläggningar på Gotland  S - T

Ö

=

Överlämnat till markägare av försvarsmakten

 

=

Foto finns av värnet, karta, ritning mm

K

=

Kulturminneförklarat

B

=

Bortrivet

 

=

Foto värnplatsen efter rivning

?

=

Obekant status på värnet

Socken 

Ort 

#

Typ & Beväpning

Status

Foto

Sanda

Lekarve

68:31

Värn

B

Sanda

Valbytte fiskeläge (Söder)

68:34

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge (Norr)

68:37

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge (Norr)

68:40

Värn

 

Sanda

Koviks fiskeläge

76:1

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge

76:4

Värn

B

Sanda

Kovik

76:7

Värn

B

Sanda

Vivesholm

76:10

Värn

B  

Silte

Linhatte (Mästermyr)

97:11

Skyttevärn

 

Silte

Kvarnåkershamn

102:4

Ksp-värn

B

Silte

Kvarnåkershamn

102:7

Värn

B

Silte

Mästermyr

103:1

Värn

B

Silte

Huglaivs

103:2

Värn

B

Silte

Kvarnåkershamn

 

Öppna värn

 

Sjonhem

Bjärby

65:10

Skyddsvärn (Sk 16) Valv

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:1

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:2

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:3

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:20

Skyddsvärn (Sk 16) Valv

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:1

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:2

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:3

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:4

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

 

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B  

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B  

Sproge

Klase

96:31

Ksp-värn

 

Sproge

Obekant

97A10

Värn

Ö  

Stenkumla

Kviungs

51:1

Ammunitionsförråd

 

Stenkyrka

Sneipklint (Söder)

17:1

Obs-värn

 

Stenkyrka

Lickershamn

17:4

Värn

B

Stenkyrka

Lickershamn

17:7

Värn

?  

Stenkyrka

Lickershamn

17:10

Värn

B

Stenkyrka

Lickershamn

17:13

Öppet pjäsvärn

 

Stenkyrka

Stuklint

17:16

Obs-värn

 

Stenkyrka

Ireviken

18:16

Obs-värn

 

Stenkyrka

Ireviken

18:19

Skyddsvärn

 

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:4

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:7

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:10

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:13

Yttre posteringsvärn

 

Stenkyrka

Lickershamn

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (LI)

B  

Sundre

Norr Hallbjärs

122:13

Ksp-värn

 

Sundre

Hallbjärs

122:16

Ksp-värn

 

Sundre

Hallbjärs

122:19

Flertal skyttevärn

 

Sundre

Hallbjäns

122:22

Obs-värn

 

Sundre

Hallbjäns

122:25

Ksp-värn

 

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:28

Värn

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:31

Värn

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:34

Ksp-värn

 

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:37

Värn

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:40

Ksp-värn

 

Sundre

Hoburgen (Fyrområdet)

122:43

Ett flertal värn

B

Sundre

Hoburgen

122:46

Ksp-värn

 

Sundre

Hoburgen

122:49

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:52

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:55

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:58

Värn

B

Sundre

Lingen

123:107

Värn   (Förläggningsplats 1939-44 / 9. komp. 3. bat. I 18)

B

Sundre

Lingen

123:110

Värn   (Förläggningsplats 1939-44 / 9. komp. 3. bat. I 18)

B

Sundre

Rivet

125:1

Öppet värn

 

Sundre

Rivviken

125:4

Ksp-värn

 

Sundre

Östra delen Rivviken

125:7

Värn

 

Sundre

Flisar Flisviken

125:10

Värn

B

Sundre

Barshageudd

126:1

Värn

B

Sundre

Sandviken

126:4

Värn

B

Sundre

Sandviken

126:7

Ksp-värn

 

Sundre

Sandviken

 

Öppet värn

 

Sundre

Hoburgen

 

Förläggningsvärn vid KSRR

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet pjäsvärn

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet värn

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet värn

 

Sundre

Digrans

 

Öppet pjäsvärn

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:5

Posteringsvärn 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:6

Posteringsvärn 6

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:8

Posteringsvärn / Ksp 8

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:9

Posteringsvärn 9

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:11

Posteringsvärn 11

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:12

Posteringsvärn 12

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:14

Posteringsvärn 14

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:15a

Posteringsvärn 15a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:16

Posteringsvärn 16

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:16a

Posteringsvärn 16a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:18

Posteringsvärn 18

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:19

Posteringsvärn 19

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:19a

Posteringsvärn 19a

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:20

Posteringsvärn 20

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:23

Posteringsvärn 23

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:25a

Posteringsvärn 25a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:26

Posteringsvärn 26

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:27

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:28

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:29

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:30

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:31

Skyddsvärn  (Mellanvärn Franke)

   

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:32

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:33

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:34

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

   

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:35

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:36

Skans  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:37

Posteringsvärn 37 / Ksp

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:47

Posteringsvärn 47

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:48

Posteringsvärn 48

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:50

Posteringsvärn 50

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:51

Posteringsvärn 51

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:52

Posteringsvärn 52

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:53

Posteringsvärn 53

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:54

Posteringsvärn 54

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:55

Posteringsvärn 55

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:56

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:57

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:58

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:59

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:60

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:63

Drivmedelsupplag (Kolgård)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:70:1

Kasematt

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:70:9

G2-värn

   

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:101

Skans I

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:101:1

LS-torn

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:102

Skans II

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:103

Skans III

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:104

Skans IV

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:105

Skans V

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:106

Skyddsrum 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:107

Skyddsrum 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:108

Skyddsrum 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:109

Observationsvärn 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:110

Observationsvärn 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:111

Observationsvärn 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:112

Observationsvärn 4

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:113

Observationsvärn 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:001

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:002

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:003

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:004

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:005

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:006

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:007

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:008

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:009

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:010

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1801

Skans I (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1802

Skans II (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1803

Skans III (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1804

Skans IV (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1805

Skans V (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:1

Posteringsvärn 1

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:2

Posteringsvärn 2

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:3

Posteringsvärn 3

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 1

Artilleriställning 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 2

Artilleriställning 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 3

Artilleriställning 3

   

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 4

Artilleriställning 4

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 5

Artilleriställning 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 6

Artilleriställning 6

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 7

Artilleriställning 7

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 8

Artilleriställning 8

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 9

Artilleriställning 9

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 10

Artilleriställning 10

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 11

Artilleriställning 11

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 12

Artilleriställning 12

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 13

Artilleriställning 13

   

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 14

Artilleriställning 14

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 1

Ammunitionsförråd 1

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 2

Ammunitionsförråd 2

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 3

Ammunitionsförråd 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

 

Skyddsrum fästningschef

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

K313:057

Kruthus 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

K313:058

Kruthus 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

 

Värn

 

Tingstäde

Furbjärs

 

Lv-värn från 1939-45

 

Tingstäde

Furbjärs

 

Pansarhinder

 

Tofta

Burggatskog

50:1

Värn

B

Tofta

Burggatskog

50:4

Värn

B

Tofta

Blåhälls fiskeläge

50:7

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Blåhälls fiskeläge

56:1

Kg-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Fallbackskog

56:4

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

B

Tofta

Marsängen

56:7

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Marsängen

56:10

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Marsängen

 

Pjäsvärn ? På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Gnisvärd

56:13

Ksp / Kg-värn

 

Tofta

Gnisvärd

56:16

Kg-värn

 

Tofta

Gnisvärd

56:19

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:22

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:25

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:28

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:31

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:34

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:37

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:1

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:4

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:7

Värn

B  

Tofta

Gnisvärd

62:10

Värn

B

Tofta

Gnisvärd

62:13

Ksp-värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:16

Värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:19

Ksp-värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:22

Värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:25

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta bad

62:28

Värn

B

Tofta

Tofta bad

62:31

Värn

B

Tofta

Tofta bad

62:33

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:42

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:45

Obs-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:48

Värn

B

Tofta

Tofta södra

62:51

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:54

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärds hamn

 

Värn

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig