Föregående sida

Militära anläggningar på Gotland  S - T

Ö

=

Överlämnat till markägare av försvarsmakten

 

=

Foto finns av värnet, karta, ritning mm

K

=

Kulturminneförklarat

B

=

Bortrivet

 

=

Foto värnplatsen efter rivning

?

=

Obekant status på värnet

Socken 

Ort 

#

Typ & Beväpning

Status

Foto

Sanda

Lekarve

68:31

Värn

B  

Sanda

Valbytte fiskeläge (Söder)

68:34

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge (Norr)

68:37

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge (Norr)

68:40

Värn

 

Sanda

Koviks fiskeläge

76:1

Värn

B

Sanda

Koviks fiskeläge

76:4

Värn

B

Sanda

Kovik

76:7

Värn

B

Sanda

Vivesholm

76:10

Värn

B

Silte

Linhatte (Mästermyr)

97:11

Skyttevärn

 

Silte

Kvarnåkershamn

102:4

Ksp-värn

B

Silte

Kvarnåkershamn

102:7

Värn

B

Silte

Mästermyr

103:1

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Silte

St. Hallvards

103:2

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Silte

Kvarnåkershamn

 

Öppna värn

 

Sjonhem

Bjärby

65:10

Skyddsvärn (Sk 16) Valv

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:1

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:2

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:10:3

Pjäsplats + Skyttevärn

B

Sjonhem

Bjärby

65:20

Skyddsvärn (Sk 16) Valv

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:1

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:2

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:3

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Bjärby

65:20:4

Pjäsplats + Skyttevärn

 

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

 

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B  

Sjonhem

Vinkels

 

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B  

Sproge

Klase

96:31

Ksp-värn

 

Stenkumla

Kviungs

51:1

Ammunitionsförråd

 

Stenkyrka

Sneipklint (Söder)

17:1

Obs-värn

 

Stenkyrka

Lickershamn

17:4

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Stenkyrka

Lickershamn

17:7

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Stenkyrka

Lickershamn

17:10

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Stenkyrka

Lickershamn

17:13

Öppet pjäsvärn

 

Stenkyrka

Stuklint

17:16

Obs-värn

 

Stenkyrka

Ireviken

18:16

Obs-värn

 

Stenkyrka

Ireviken

18:19

Skyddsvärn

 

Stenkyrka

Lickershamn

18:20

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Lickershamn

18:21

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Lickershamn

18:22

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Lickershamn

18:23

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Lickershamn

18:24

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Lickershamn

18:25

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

   

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:4

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:7

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:10

Yttre posteringsvärn

B

Stenkyrka

Mos (Tingstäde fästning)

31:13

Yttre posteringsvärn

 

Stenkyrka

Lickershamn

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (LI)

B  

Stenkyrka

Ireviken

 

Pjäsvärn typ V (7.5 cm pvkan m/43)

 

Sundre

Norr Hallbjärs

122:13

Ksp-värn

 

Sundre

Hallbjärs

122:16

Ksp-värn

 

Sundre

Hallbjärs

122:19

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

 

Sundre

Hallbjäns

122:22

Obs-värn

 

Sundre

Hallbjäns

122:25

Ksp-värn

 

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:28

Värn

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:31

Värn

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:34

Ksp-värn

 

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:37

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Sundre

Kusten Hoburgen - Hallbjärs

122:40

Ksp-värn

 

Sundre

Hoburgen (Fyrområdet)

122:43

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Sundre

Hoburgen

122:46

Ksp-värn

 

Sundre

Hoburgen

122:49

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:52

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:55

Värn

B

Sundre

Hoburgen

122:58

Värn

B

Sundre

Lingen

123:107

Värn   (Förläggningsplats 1939-44 / 9. komp. 3. bat. I 18)

B

Sundre

Lingen

123:110

Värn   (Förläggningsplats 1939-44 / 9. komp. 3. bat. I 18)

B

Sundre

Rivet

125:1

Ksp-värn

 

Sundre

Rivviken

125:4

Ksp-värn

 

Sundre

Östra delen Rivviken

125:7

Värn

 

Sundre

Flisar Flisviken

125:10

Värn

B

Sundre

Barshageudd

126:1

Värn

B

Sundre

Sandviken

126:4

Värn

B

Sundre

Sandviken

126:7

Ksp-värn

 

Sundre

Sandviken

 

Öppet värn

 

Sundre

Hoburgen

 

Förläggningsvärn vid KSRR

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet pjäsvärn

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet värn

 

Sundre

Hoburgen

 

Öppet värn

 

Sundre

Digrans

 

Öppet pjäsvärn

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:5

Posteringsvärn 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:6

Posteringsvärn 6

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:8

Posteringsvärn / Ksp 8

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:9

Posteringsvärn 9

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:11

Posteringsvärn 11

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:12

Posteringsvärn 12

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:14

Posteringsvärn 14

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:15a

Posteringsvärn 15a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:16

Posteringsvärn 16

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:16a

Posteringsvärn 16a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:18

Posteringsvärn 18

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:19

Posteringsvärn 19

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:19a

Posteringsvärn 19a

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:20

Posteringsvärn 20

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:23

Posteringsvärn 23

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:25a

Posteringsvärn 25a

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:26

Posteringsvärn 26

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:27

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:28

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:29

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:30

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:31

Skyddsvärn  (Mellanvärn Franke)

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:32

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:33

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:34

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:35

Skyttevärn  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:36

Skans  (Mellanvärn Nordström)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:37

Posteringsvärn 37 / Ksp

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:47

Posteringsvärn 47

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:48

Posteringsvärn 48

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:50

Posteringsvärn 50

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:51

Posteringsvärn 51

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:52

Posteringsvärn 52

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:53

Posteringsvärn 53

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:54

Posteringsvärn 54

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:55

Posteringsvärn 55

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:56

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:57

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:58

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:59

Ksp-värn  (Mellanvärn Franke)

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:60

Skyttevärn  (Mellanvärn Franke)

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:63

Drivmedelsupplag (Kolgård)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:70:1

Kasematt

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:70:9

G2-värn

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:101

Skans I

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:101:1

LS-torn

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:102

Skans II

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:103

Skans III

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:104

Skans IV

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:105

Skans V

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:106

Skyddsrum 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:107

Skyddsrum 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:108

Skyddsrum 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:109

Observationsvärn 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:110

Observationsvärn 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:111

Observationsvärn 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:112

Observationsvärn 4

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:113

Observationsvärn 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:001

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:002

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:003

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:004

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:005

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:006

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:007

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:008

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:009

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:200:010

Skyttevärn (Betongring)

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1801

Skans I (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1802

Skans II (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1803

Skans III (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1804

Skans IV (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

31:1805

Skans V (Annan numrering)

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:1

Posteringsvärn 1

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:2

Posteringsvärn 2

B  

Tingstäde

Tingstäde fästning

37:3

Posteringsvärn 3

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 1

Artilleriställning 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 2

Artilleriställning 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 3

Artilleriställning 3

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 4

Artilleriställning 4

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 5

Artilleriställning 5

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 6

Artilleriställning 6

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 7

Artilleriställning 7

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 8

Artilleriställning 8

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 9

Artilleriställning 9

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 10

Artilleriställning 10

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 11

Artilleriställning 11

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 12

Artilleriställning 12

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 13

Artilleriställning 13

?  

Tingstäde

Tingstäde fästning

Art 14

Artilleriställning 14

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 1

Ammunitionsförråd 1

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 2

Ammunitionsförråd 2

B

Tingstäde

Tingstäde fästning

Am 3

Ammunitionsförråd 3

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

 

Skyddsrum fästningschef

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

K313:057

Kruthus 1

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

K313:058

Kruthus 2

 

Tingstäde

Tingstäde fästning

 

Värn

 

Tingstäde

Furbjärs

 

Lv-värn från 1939-45

 

Tingstäde

Furbjärs

 

Pansarhinder

 

Tofta

Burggatskog

50:1

Värn

B

Tofta

Burggatskog

50:4

Värn

B

Tofta

Blåhälls fiskeläge

50:7

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Blåhälls fiskeläge

56:1

Kg-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Fallbackskog

56:4

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

B

Tofta

Marsängen

56:7

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Marsängen

56:10

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Marsängen

 

Pjäsvärn ? På Försvarsväsendets tillhörig fastighet (Tofta Skjutfält)

 

Tofta

Gnisvärd

56:13

Ksp / Kg-värn

 

Tofta

Gnisvärd

56:16

Kg-värn

 

Tofta

Gnisvärd

56:19

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:22

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:25

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:28

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:31

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:34

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

56:37

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:1

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:4

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd (Hamnområdet)

62:7

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B  

Tofta

Gnisvärd

62:10

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Tofta

Gnisvärd

62:13

Ksp-värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:16

Värn

B

Tofta

Tofta bad

62:19

Ksp-värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:22

Värn

B  

Tofta

Tofta bad

62:25

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta bad

62:28

Värn

B

Tofta

Tofta bad

62:31

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Tofta

Tofta bad

62:33

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:42

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:45

Obs-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:48

Värn (Ej fullträffsäkert eller annan form av befästning)

B

Tofta

Tofta södra

62:51

Ksp-värn

 

Tofta

Tofta södra

62:54

Ksp-värn

 

Tofta

Gnisvärds hamn

 

Värn

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig