Föregående sida

Militära anläggningar på Gotland  Visbyområdet

Ö

=

Överlämnat till markägare av försvarsmakten

 

=

Foto finns av värnet, karta, ritning mm

K

=

Kulturminneförklarat

B

=

Bortrivet

 

=

Foto värnplatsen efter rivning

?

=

Obekant status på värnet

Socken 

Ort 

#

Typ & Beväpning

Status

Foto

Visby

Skansudd

35:43

Ksp-värn

K

Visby

Brucebo

35:46

Ksp-värn

K

Visby

Muramaris

35:49

Ksp-värn

K

Visby

Muramaris

35:52

Ksp-värn

K

Visby

Kolens kvarn

35:55

Ksp-värn

K

Visby

Norderstrand

40:1

Värn

B

Visby

Norderstrand

40:4

Ksp-värn

B

Visby

Norderstrand

40:7

Värn

B

Visby

Strandpromenaden

40:10

Ksp-värn

K

Visby

Strandpromenaden

40:12

Skyttevärn

B

Visby

Strandpromenaden

40:13

Ksp-värn

K

Visby

Strandpromenaden

40:14

Värn

B

Visby

Strandpromenaden

40:15

Värn

 

Visby

Strandpromenaden (Murfallet)

40:16

Ksp-värn

K

Visby

Strandpromenaden

40:19

Ksp-värn

B

Visby

Strandpromenaden

40:22

Ksp-värn

B

Visby

Almedalen

40:25

Pjäsvärn typ II (57 mm pvkan m/43)

K

Visby

Almedalen

40:28

Ksp-värn

K

Visby

Hamnområdet

40:31

Ksp-värn

B  

Visby

Hamnområdet

40:32

Pansarhinder

B

Visby

Hamnområdet

40:33

Skyttevärn

B

Visby

Hamnområdet

40:34

Ksp-värn

B

Visby

Hamnområdet

40:36

Skyttevärn

B  

Visby

Hamnområdet

40:37

Värn

B

Visby

Hamnområdet

40:38

Skyttevärn

B  

Visby

Hamnområdet / Yttre piren

40:39

Värn

B  

Visby

Hamnområdet / Yttre piren

40:40

Ksp-värn

B

Visby

Hamnområdet / Yttre piren

40:41

Värn

B  

Visby

Hamnområdet / Yttre piren

40:42

Värn

B  

Visby

Hamnområdet

40:43

Ksp-värn

 

Visby

Hamnområdet

40:46

Värn

B  

Visby

Hamnområdet

40:49

Skyttevärn

B  

Visby

Hamnområdet

40:52

Skyttevärn

B  

Visby

Kolenskvarn

41:1

Värn

B

Visby

Snäckviken

41:4

Värn

B  

Visby

Snäckviken

41:6

Värn

B

Visby

Snäckviken

41:7

Värn

B

Visby

Snäckgärdsbaden

41:8

Värn

B

Visby

Flundreviken

41:10

Ksp-värn

K

Visby

Flundreviken

41:13

Ksp-värn

K

Visby

Gustafsvik

41:16

Ksp-värn

K

Visby

Gustafsvik / Talludden

41:19

Ksp-värn

K

Visby

Norderstrand

41:22

Pjäsvärn

B

Visby

Norderstrand

41:25

Värn

B

Visby

Galgberget

41:27

Värn

B

Visby

Galgberget

41:28

Obs-värn

 

Visby

Galgberget

41:31

Skyddsvärn

 

Visby

Flygfältet

41:34

Värn

B  

Visby

Flygfältet

41:37

Värn

B  

Visby

Flygfältet

41:43

Värn (Skans 4)

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:46

Värn

B  

Visby

Bingers kvarn (Öster)

41:49

Pjäsvärn 37 mm strvkantorn m/41, senare m/74

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:52

Ksp-värn

 

Visby

Gustafsvik

41:56

Skyttevärn

B

Visby

Gustafsvik

41:57

Skyttevärn

B

Visby

Gustafsvik

41:58

Värn

B

Visby

Gustafsvik

41:59

Skyttevärn

 

Visby

Gustafsvik

41:60

Värn

B

Visby

Gustafsvik

41:61

Värn

B

Visby

Gustafsvik

41:62

Värn

B

Visby

Gustafsvik

41:63

Värn

B

Visby

Norderstrand

41:64

Värn

B

Visby

Norderstrand

41:65

Värn

B

Visby

Norderstrand

41:66

Värn

B

Visby

Gustafsvik  (Visby Norra kyrkogård)

41:67

Skyttevärn

 

Visby

Gustafsvik  (Visby Norra kyrkogård)

41:68

O-värn

 

Visby

Gustafsvik  (Visby Norra kyrkogård)

41:69

Skyttevärn

 

Visby

Gustafsvik  (Visby Norra kyrkogård)

41:70

Skyttevärn

 

Visby

Galgberget

41:71

Värn

B

Visby

Galgberget

41:72

Värn

B

Visby

Galgberget

41:73

Värn

B

Visby

Galgberget

41:74

Värn

B

Visby

Galgberget

41:75

Värn

B

Visby

Galgberget

41:76

Värn

B

Visby

Galgberget

41:77

Värn

B

Visby

Galgberget

41:78

Värn

B

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:79

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:80

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:81

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:82

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:83

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:84

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet (Annelund)

41:85

Lv-ställning med skyttevärn (Skans 2)

 

Visby

Flygfältet

41:86

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:87

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:88

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:89

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:90

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:91

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:92

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:93

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:94

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:95

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:96

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:97

Skyttevärn (Skans 3)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:98

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:99

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:100

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:101

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:102

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:103

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:104

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:105

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:106

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:107

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:108

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:109

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:110

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:111

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:112

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:113

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:114

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:115

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:116

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:117

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Bingers kvarn

41:118

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:119

Skyttevärn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:120

Skyttevärn (Skans 1)

B

Visby

Flygfältet (Söder)

41:121

Skyttevärn

B

Visby

Flygfältet (Söder)

41:122

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:123

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:124

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:125

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:126

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:127

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:128

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:129

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:130

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:131

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:132

Skyttevärn

B  

Visby

Flygfältet (Söder)

41:133

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:134

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:135

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:136

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:137

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:138

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:139

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:140

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:141

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:142

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:143

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:144

Skyttevärn

B  

Visby

Bingers kvarn (Söder)

41:145

Skyttevärn

B  

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:146

Skyttevärn (Skans 5)

   

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:147

Skyttevärn (Skans 5)

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:148

Skyttevärn (Skans 5)

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:149

Skyttevärn (Skans 5)

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:150

Skyttevärn (Skans 5)

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:151

Skyttevärn (Skans 5)

   

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

41:152

Skyddsvärn (Skans 5)

   

Visby

Flygfältet

41:153

Värn (Skans 3)

B  

Visby

Flygfältet

41:154

Värn (Skans 3)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:155

Värn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:156

Värn (Skans 1)

B  

Visby

Bingers kvarn

41:410

Luftvärnsinstrumentplats

B

Visby

Bingers kvarn

41:411

Luftvärnsinstrumentplats

B

Visby

Bingers kvarn

41:412

Luftvärnsinstrumentplats

B

Visby

Bingers kvarn

41:413

Luftvärnspjäsplats

B

Visby

Bingers kvarn

41:414

Luftvärnspjäsplats

B

Visby

Palissaderna

45:1

Värn

B

Visby

Hällarna Norra

45:4

Obs-värn

 

Visby

Kopparsvik

45:5

Värn

B  

Visby

Hällarna Norra

45:7

Ksp-värn. Ombyggd till Pjäsvärn, 1 st 7.5 cm strvkanontorn m/74

 

Visby

Kopparsvik

45:10

Värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:11

Värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:13

Fast kustartilleribatteri (Batteri VY. Pjäs 2.)

B

Visby

Kopparsvik

45:14

Värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:16

Värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:17

Värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:19

Fast kustartilleribatteri (Batteri VY. Pjäs 1.)

B

Visby

Kopparsvik

45:22

Ksp-värn

B  

Visby

Kopparsvik

45:25

Ksp-värn

B

Visby

Kopparsvik

45:28

Värn

B

Visby

Hällarna Norra

45:30

Värn

B  

Visby

Hällarna Södra

45:31

Värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B

Visby

Hällarna Södra

45:34

Värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B

Visby

Hällarna Södra

45:37

Skyttevärn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B  

Visby

Hällarna Södra

45:40

Ksp-värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B

Visby

Hällarna Södra

45:43

Skyttevärn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B

Visby

Visborgsslätt / Lägerskogen

45:46

Skyttevärn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B

Visby

Hällarna Södra

45:49

Värn. På Försvarsväsendets tillhörig fastighet

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:60

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:61

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:62

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:63

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:64

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:65

Skyttevärn

B  

Visby

Visborgsslätt / Kohagen

45:66

Skyttevärn

B  

Visby

Djupkviar

45:67

Skyttevärn

B

Visby

Djuplunda

45:68

Skyttevärn

B  

Visby

Djuplunda

45:69

Skyttevärn

B  

Visby

Djuplunda

45:70

Skyttevärn

B  

Visby

Djuplunda

45:71

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:62

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:63

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:64

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:65

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:66

Skyttevärn

B  

Visby

Skrubbs

46:67

Skyttevärn vid KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

B  

Visby

Skrubbs

46:68

Skyttevärn vid KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

B  

Visby

Skrubbs

46:69

Skyttevärn vid KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

B  

Visby

Skrubbs

46:70

Skyttevärn vid KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

B  

Visby

Skrubbs

46:71

Skyttevärn vid KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

B  

Visby

Rävhagen

46:72

KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas"

Ö

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:90

Skyttevärn

B  

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:91

Skyttevärn

B  

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:92

Skyttevärn

B  

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:93

Skyttevärn

B  

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:94

Skyttevärn

B  

Visby

Hjalmarsdal (Österby)

46:95

Skyttevärn

B  

Visby

Hällarna

M Fb 6a

  ?  

Visby

Hällarna

M Fb 6b

  ?  

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

 

Pjäsvärn (2 st.) typ I (37 mm strvkantorn m/41)

 

Visby

Piglunden / Söder Flygfältet

 

Skyddsvärn

 

Visby

Hällarna Södra

 

Markörvärn

B

Visby

Hällarna Norra

 

Försvarets drivmedelsdepå

 

Visby

Hällarna Norra

 

Lv-värn

B  

Visby

Hällarna Norra

 

Lv-värn

B

Visby

Hällarna Södra

K0252.003 / 5

Drivmedelsförråd / Bensinlagringskällare

 

Visby

Hällarna Södra

 

Bevakningskur för skjutfält

B

Visby

Galgberget

 

Bergrum - Civilförsvaret

 

Visby

Galgberget

 

Lv-värn med flera anläggningar

 

Visby

Palissaderna

 

Bergrum / Skyddsrum

 

Visby

Kopparsvik

 

Pjäsvärn typ V (7.5 cm lvkan m/37)

B

Visby

Kopparsvik

 

Pjäsvärn typ V (7.5 cm lvkan m/37)

B

Visby

Kopparsvik (Visby hamn)

 

Pjäsvärn, 1 st 7.5 cm strvkanontorn m/74

B

Visby

St Hästnäs (Nordost)

 

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42), senare m/74

B

Visby

Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

B

Visby

Visby flygplats / Sydväst St Hästnäs

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

B

Visby

Visby flygplats Bingers kvarn

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

 

Visby

Visby flygplats Lugnet

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

 

Visby

Visby flygplats Lugnet

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

?  

Visby

Visby hamn

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

 

Visby

Batteri Visby (VY)

 

Fast kustartilleribatteri (1943 - ????)

B

Visby

Visby (VY) (VI)

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (VY / VI)  1940 - 1982

B

Visby

Visby (VY) (VI)

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (VY / VI)  1982 - 2000

B

Visby

Visby hamn

 

Pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41)

?  

Visby

Visby hamn

 

Värn (Provisoriskt)

B

Visby

Bingers kvarn

 

Luftvärnstorn

 

Visby

Visborgs slätt "Skans Njuren"

 

Övningsskans

 

Visby

Kungsladugården

 

Öppet värn / Skansanläggning

 

Visby

Fd L. M. Ericssons fabrik

 

Skyddsrum (Civila)

 

Visby

Kvarteret Väduren

 

Skyddsrum (Civilt)

 

Visby

Visby

3062

Militärledstation (Mls 12)

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig