Föregående sidaa

Broskogslinjen

De disponibla styrkorna medgav inte avvärjande försvar av Fårö i dess helhet särskilt som kustartilleriets fasta batterier inte kunde på ett effektivt sätt ingripa mot en landstigning på norra delen av ön. Direktiven för Gotlands försvar "Fårösundsområdet skall till det yttersta försvaras", krävde därför ett komplement till Lärbroställningen, eftersom uppgiften ansågs innebära jämväl skapande av skydd för egna sjöstridskrafter i Fårösundsbassängen. Med hänsyn till detta valdes ställningen i sjöpassen Östersjön - Norrsundaträsk - Alsnäs träsk - Östersjön. Medelstillgången medgav inte byggande av skyddsrum. Arbetena omfattade därför endast stridsvärn och stormhinder. Omfattningen av arbetena och tidpunkten för färdigställandet framgår av nedstående tabell.

 

 

Anläggning

Slag

Antal

Påbörjat

Avslutat

Bondans

Stridsvärn

18

1943

1944

Broskogs

Stridsvärn

29

1943

1944

Friggårds

Stridsvärn

13

1943

1944

 

Stormhinder sammanlagt 500 m

   

Markförhållandena i Broskogsställningen var på flera ställen likartade med Lärbroställningens. Sålunda förekom svårigheter med grundvatten såväl i den mera sanka marken som i hällmarken vid Broskogs. Ett flertal stridsvärn måste byggas med mindre djup än som var tänkt, så kallade "sittvärn".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig