Föregående sida

Fidelinjen

Under andra världskriget byggdes strandförsvaret ut tidigt. Det konstaterades, byggt på aktuella krigserfarenheter, att även på djupet skulle det behövas stödjepunkter och linjer för att kunna hejda en landstigen och framryckande fientlig styrka och göra den gripbar för det rörliga infanteriet. På Gotland färdigställdes Lärbro- och Fidelinjen med ett sammanhängande stödjepunktsförsvar. Beslutet om Fidelinjen kom 1942, byggnationen påbörjades 1943 och var klar årsskiftet 1944-45.

Syftet med Fidelinjen var att försvåra fientligt framträngande över Fidenäs. Linjen bestod av ett antal värn med sammanhängande eldsystem i sida mellan Burgsvik i väster och havet öster om Fide kyrka.

Under 1960-talet byggdes anläggningen ut med bl a skyddsrum samt en värnkanon bestående av ett stridsvagnstorn m/42 med en 7.5 cm kanon.

Fidelinjen användes av militära förband ända in på 1980-talet där man övede regelbundet i krigsförbandsövningar och särslida övningar för befäl.

 

                           

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig