Föregående sidaa

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Chef för kustsignalstationerna var Marindistriktschefen som tillika hade befälet över Gotlands marindistrikt (flottans Visbyavdelningen) samt Tingstäde radio.

Vid krigsutbrottet 1939 infogades flottans kustsignalstationer i den övriga luftförsvarsorganisationen på Gotland.

Marinens 18 bevakningsstationer hade dubbel rapporteringsskyldighet, både för marinen och luftbevakningen. Kbs och KSS var oftast samgrupperade med samma marinpostnummer.

 

KSS 53

Gotska Sandön Fyren Norr

mp 3195

Gotlands marindistrikt

KSS 54

Gotska Sandön Tärnudden Söder

mp 2033

Gotlands marindistrikt

KSS 55

Fårö fyrområde Holmudden

mp 2842

Gotlands marindistrikt

KSS 56

Fårösund Norra gattet

mp 3419

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 57

Östergarnsholmens fyrplats

mp 1111

Gotlands marindistrikt

KSS 58

Stangudden Närs fyr

mp 3115

Gotlands marindistrikt

KSS 59

Hoburgens fyr

mp 3605

Gotlands marindistrikt

KSS 60

Stora Karlsö

mp 2985

Gotlands marindistrikt

KSS 61

Lotsstationen Visby

mp 2268

Gotlands marindistrikt

KSS 62

Hallshuk Hall gamla fyren

mp 1605

Gotlands marindistrikt

KSS 63

Fårösund Södra gattet

mp 3464

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 215

Fårö (Lotsplatsen Norra gattet)

 

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 216

Bungeör (Lotsplatsen)

 

Gotlands kustartilleriförsvar

KSS 257

Slite

 

Gotlands kustartilleriförsvar

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig