Föregående sidaa

Marinens Kustbevakningsstationer (Kbs) 

Marinens kustbevakningsstationer bevakningsstationer hade dubbel rapporteringsskyldighet, både för marinen och luftbevakningen. Kustbevakningsstationerna var oftast samgrupperade med Kustsignalstationerna med samma marinpostnummer.

 

kbs 50

Gotska Sandön Fyren Norr

mp 3195

Gotlands marindistrikt

kbs 51

Gotska Sandön Tärnudden Söder

mp 2033

Gotlands marindistrikt

kbs 52

Fårö fyrområde Holmudden

mp 2842

Gotlands marindistrikt

kbs 53

Östergarnsholmens fyrplats

mp 1111

Gotlands marindistrikt

kbs 54

Stangudden Närs fyr

mp 3115

Gotlands marindistrikt

kbs 55

Faluddens fyrplats Hamra

mp 2855

Gotlands marindistrikt

kbs 56

Hoburgens fyr

mp 3605

Gotlands marindistrikt

kbs 57

Stora Karlsö

mp 2985

Gotlands marindistrikt

kbs 58

Lotsstationen Visby

mp 2268

Gotlands marindistrikt

kbs 59

Stenkyrkehuk fyr Stenkyrka

mp 3385

Gotlands marindistrikt

kbs 60

Hallshuk Hall gamla fyren

mp 1605

Gotlands marindistrikt

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig