Föregående sida

Fjärrfotoanläggning på Fårö och Gotska Sandön

Tysk fjärrfotografikamera

För att förbättra spaningstjänsten hade det år 1941 på Fårö och Gotska Sandön uppförts spaningstorn avsedda för fjärrkameraanläggning.

Den utnyttjades i huvudsak av marinen. Anläggningen kunde fotografera föremål på nästan 30 km avstånd. Tydligen fanns det enbart denna anläggning i Sverige vid denna tiden.

Emellertid hade farvattnen runt Gotland minskat i betydelse ur strategisk synpunkt varför det ansågs att det var viktigare att en ny anläggning anordnades vid Öresund norr om Hälsingborg. Denna anläggning stod färdig på nyåret 1944.

 

Den fotografiska utrustningen var tysk och användes bl a av "Abteilung Abwehr" i OKW. Det var i huvudsak den tyska underrättelsetjänsten som utnyttjade dessa apparater för fjärrfotografering.

Tyskarna hade även lyckats att med miniatyrkameror försedda med fjärrobjektiv med sådan brännvidd att föremål fotograferade på ända upp till 7 km avstånd efter uppförstoring till format 7 x 12 bli fullt tydliga. Dessa miniatyrkameror hade så litet format att flera stycken kunde få rum i en ficka. (Källa: A-111)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig