Föregående sidaa

Krigsluftbevakningscentralen i Tingstäde

September 1944

Svårigheten med att erhålla frivillig personal, signallottor, på andra orter än Visby var en av orsakerna till att någon förflyttning av luftbevakningscentralen i Visby till Tingstäde aldrig skedde under kriget. I händelse av krig var emellertid alla förberedelser vidtagna för en sådan omflyttning.

För att säkerställa att luftbevakningscentralen i Tingstäde fungerade som den skulle anordnades vid ett flertal tillfällen kortare övninga. Under dessa övningar överflyttades all verksamhet vid luftbevakningscentralen i Visby till Tingstäde.

 
Foton från en av luftbevakningscentralens övningar i Tingstäde, september 1944.
Lola Jakobsson Ann-Marie Bergman
   
Ann Margret Nilsson Information
   
Dagny Strage och Märtha Karlsson Löjtnant Per Ström med hustru
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig