Föregående sidaa

Ls personal under utbildning

   

Ls-personal under utbildning i Tingstäde 1/6 - 6/6 1942

Längst ut till vänster står Vera Carlsson, Louise Lithberg och ? Olofsson. I bakre raden också doktorinnan Nordlander. Knästående tvåa från vänster Anne-Marie Bergman, Dagny Svensson, Märtha Carlsson och Elisabeth Enekvist. Längst fram bl. a. Ann-Britt Sundberg, Maragreth Hegethorn, Anna-Karin Hellsing, Barbro Nygren och ? Norlander.

 
Ls-personal under utbildning i Tingstäde 1/6 - 6/6 1942
   
Ls-personal från Ls 14 "Häftingstjejerna" under utbildning i Tingstäde 1/6 - 6/6 1942
   

År 1942. Läroverksungdomar som gick en frivillig kurs i luftbevakning i Tingstäde. Artur Larsson, stående två från vänster bredvid löjtnant Jeppsson.

   
År 1942. Läroverksungdomar som gick en frivillig kurs i luftbevakning i Tingstäde.
 
 

Deltagarna i en kurs för luftbevakningsstationsbefälhavare 1942. Kursen var förlagd till en barack på hamnen i Visby. En av kursdeltagarna, furir Artur Larsson har lämnat in bilden. Han står som nummer tre från vänster.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig